KAREFAD

Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Parti Bildirgelerinde Eğitim, Kütüphane ve Bilgi Temaları / Education, Library and Information Themes in Election Manifestos of Turkey’s Parliamentary Elections on November 1, 2015 Öz   PDF
Coşkun Polat, Mehmet Ali Akkaya, Kasım Binici
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Abbâsî halifesi Mütevekkil’in Türk nüfuzunu sonlandırma çabaları / Efforts of Abbasid khalifa al-Mutawakkil to terminate Turkish influence Öz   PDF
Fatih Güzel
 
Sayı: 5 Âdile Sultan Divanı’nda Nazım Şekilleri İle İlgili Problemler Öz   PDF
İbrahim AKYOL
 
Sayı: 1 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiir Hakkındaki Düşünceleri Öz   PDF
KAZIM ÇANDIR
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ An Interpretation Of Matthew Arnold’s “The Scholar Gipsy” And T.S. Eliot’s “The love Song Of J. Alfred Prufrock” As Anti-Pastoral / Matthew Arnold’un “Bilge Çingene” ve T. S. Eliot’ın “ J. Alfred Prufrock’un Aşk Şarkısı” Şiirlerinin Anti-Pastoral Yorumu Öz   PDF (English)
Esra Ünlü
 
Sayı: 6 Âşık Ömer Uluşen’in şiirlerinde dinî ve tasavvufî temayüller Öz   PDF
Münir CERRAHOĞLU
 
Sayı: 5 BATI AVRUPA’DA YAŞAYAN GÖÇMEN TÜRK TOPLUMUNDA KÜLTÜR AKTARIMI BAKIMINDAN KADINLARIN VE ÂŞIKLARIN ROLÜ Öz   PDF
Yılmaz IRMAK
 
Sayı: 1 Bazı Toplumsal Problemlerin İnsan, Kültür ve Siyaset Felsefesi Açısından Çözümlemesi Öz   PDF
İsmail Hanoğlu
 
Sayı: 3 Birinci Dünya Savaşında Sina ve Filistin Cephesindeki Türk-Alman Subayların Çeşitli Konularda Çatışması (1914-1918) Öz   PDF
İSMET ÜZEN
 
Sayı: 1 Çankırı’da Yârân Sohbetlerinin Edebî Cephesi yahut Yârân Edebiyatı Öz   PDF
Ömer Çakır
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çeviride dil ve kültür: Paydaş mı yoksa rakip mi? / Language and Culture in Translation: Competitors or Collaborators? Ayrıntılar   PDF
Mehmet İli
 
Sayı: 4 Coğrafya Öğretiminde Sorgulayıcı Bir Materyal: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Öz   PDF
Barış Taş
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cumhuriyet Dönemi Denizcilik Tarihçileri Üzerine Analitik Bir İnceleme: Bahriye Kökenli Deniz Tarihçileri ve Eserleri / An Analytical Study on the Republican Maritime Historians: Naval Origin Maritime Historians and Their Publications Öz   PDF
Salih Murat Hatip
 
Sayı: 4 Dede Korkut Kitabı’ndaki ve Çağdaş Kırgız Türkçesindeki Bazı Ortak Kelimeler Hakkında Öz   PDF
Abdulselam ARVAS
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Dergi Yazım İlkeleri Öz   PDF
Coşkun Polat
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Dergi Yazım İlkeleri Öz   PDF
. .
 
Sayı: 2 Doğu Anadolu' da Bir Türk Kültür Merkezi: Ahlat Öz   PDF
Recep YAŞA
 
Sayı: 2 Doğumunun 112. Yıldönümünde Ahmed Kutsi Tecer'in Tiyatrolarına Tematik Bir Bakış Öz   PDF
Veysel ERGİN
 
Sayı: 1 Dördüncü Yılında Fakültemiz Öz   PDF
Mehmet Beşirli
 
Sayı: 6 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 5 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 4 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 3 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 2 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 1 Editörden Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 6 Enis Behiç Koryürek’in harp edebiyatı konulu şiirleri üzerine bir inceleme Öz   PDF
KAZIM ÇANDIR
 
Sayı: 2 Fatih Sultan Mehmet Dönemindeki Edebî Çevreler Öz   PDF
İbrahim AKYOL
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Gençleri Eğitme Aracı Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras: İş Deneyimlerinden / Nematerialnoye Kulturnoye Naslediye Kak Sredstvo Vospitaniya Molodöji: İz Opıta Rabotı Ayrıntılar   PDF
Atilla Bağcı
 
Sayı: 1 Genel Kamu Liselerinde Psikolojik Yıldırma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Öz   PDF
Okan ŞENER
 
Sayı: 3 Halife Nâsır li-Dinillâh’ın Abbâsîlerin Hakimiyetini Canlandırma Çabaları Öz   PDF
Fatih GÜZEL
 
Sayı: 4 Halk Kültürü ve Zenginleştirilmiş Kitaplar:DigitalAraçlarla Zenginleştirme Araçlarını Örneklerle Değerlendirme “E-Anagnosis” Öz   PDF
A. Serdar Arslan
 
Sayı: 3 HANYALI KÂMÎ ve EDEBÎ KİŞİLİĞİ Öz   PDF
İbrahim AKYOL
 
Sayı: 6 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 5 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 4 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 3 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 2 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 1 İçindekiler Ayrıntılar   PDF
Editörden
 
Sayı: 6 III. Ağa Han'ın İslam Politikası ve Hindistan Müslümanları, 1913(Alman Belgelerine Göre) Öz   PDF
Mehmet Beşirli
 
Sayı: 6 İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarını Olumsuz Etkileyen Nedenlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Konya Örneği) Öz   PDF
Kasım TATLILIOĞLU, Gökhan KORKMAZ
 
Sayı: 6 IRAK SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILMASINDA HALİFE NÂSIR Lİ-DİNİLLÂH’IN ROLÜ Öz   PDF
Fatih GÜZEL
 
Sayı: 3 İSTİKLAL SAVAŞINDA KASTAMONU'DAN GEÇEN YAZARLARIN SAVAŞ VE BÖLGE İZLENİMLERİ Öz   PDF
Eyüp AKMAN
 
Sayı: 1 İtirafçı Theophanes’in Kitabındaki Batı Türkleri Üzerine Notlar Öz   PDF
 
Sayı: 1 Kadına Uygulanan Şiddetin Osmanlı Mahkeme Tutanaklarına Yansımaları Öz   PDF
Hava Selçuk
 
Sayı: 2 Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi Öz   PDF
K. Funda NAYIR, Pervin Oya TANERİ
 
Sayı: 4 Kıbrıs Sorunu Üzerindeki Türk-Yunan Diyaloğunun Başarısızlığı (1966-67) ve İngiliz Politikası Öz   PDF
Yasin Coşkun
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kırgız Şecereleri Üzerine Bir Değerlendirme / An Assesment On Kyrgyz Genealogy Öz   PDF
Abdulselam Arvas
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KARATEKİN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Kırgızistan’da Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Bu Dili Öğrenme Nedenleri ve Türklük Bilincine Karşı Farkındalıkları / Learning Causes of Turkish and Awareness of Turkic Consciousness among Students Learning Turkish in Kyrgyzstan Öz   PDF
Kadir Tuğ
 
Sayı: 2 Macar Dilindeki Türkçe Unsurlar Öz   PDF
John Dyneley PRINCE
 
Sayı: 1 Milli Kalkınma Partisi’nin Kasım 1945 Tarihinde Hatay/Erzin’deki Bucak Kongresi Üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İstihbarat Raporları Öz   PDF
İSMET ÜZEN
 
Toplam 73 ögeden 1 - 50 arası 1 2 > >> 


ISSN: 2147-8465