Taşköprü-Tekçam Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Konal Tohum Bahçesinde İbre ve Dal Karakterlerine Bağlı Genetik Varyasyon

nurcan yiğit
1.244 407

Abstract


Ormanların toplam alanı artan biyotik ve abiyotik etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde (her yıl yaklaşık 12 milyon ha.) tahrip olması sonucunda 3,869 milyar ha düzeyine inmiştir. Bu kötü gidişin önüne geçilmesi ancak ağaçlandırma çalışmaları ile mümkün olmaktadır. Başarılı ağaçlandırma çalışmaları sayesinde verimsiz orman alanlarını verimli hale gelmesi, toplumun ve sanayinin isteklerine cevap verebilecek miktar ve kalitede odun hammaddesinin temini ve de olası küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması amaçlarına ulaşılacaktır. Ağaçlandırma çalışmalarında başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biri de ıslah edilmiş kaliteli tohum ve bu tohumlardan elde edilen kaliteli fidan kullanılmasıdır. Bu çalışmada Türkiyede ve Dünyada önemli bir yayılış alanı bulunan Sarıçam (Pinus sylvestris L.) ağaç türüne ait Taşköprü-Tekçam Konal Tohum Bahçesinde İbre ve Dal Karakterlerine Bağlı Genetik Varyasyon araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, çalışılan bütün karakterler bakımından klonlar arasında istatistiki olarak anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu, bu farklılığın bütün karakterler bakımından ise %99,9 güven düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Bunun üzerine tüm verilere Duncan testi uygulanmış ve test sonucunda homojen gruplar belirlenmiştir. 38 nolu klonun DU1 karakteri bakımından en düşük değere sahip olduğu IE1 karakteri bakımından ise en yüksek değer sahip olan klon olduğu belirlenmiştir. DU1 karakteri bakından en yüksek değere sahip olan klon 18 nolu klon olup bu klon KK2 karakteri bakımından ise en düşük değere sahip olan klondur. DU1 ve DC2 karakterleri bakından en yüksek değere sahip olan klonların ise 28 nolu klon olduğu belirlenmiştir.  


Full Text:

PDF (Türkçe)