Seramik Atıklarının Çimento İkame Malzemesi Olarak Kullanılması ve Asit Dayanıklılığının İncelenmesi

Günseli Kalınçimen, Ali Uğur Öztürk, Gökhan Kaplan, Sadık Alper Yıldızel
1.423 990

Abstract


Endüstriyel atıklar ve fabrika üretim atıkları yaratmış oldukları çevresel sorunlar haricinde birçok durumda depolanma zorunluluğundan dolayı ilave bir maliyet getirmektedir. Bu çalışmada, seramik endüstrisinde açığa çıkan seramik tozunun çimento ikame malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışma kapsamında taze harçlar üzerinde yayılma çapları ve akış alan oranları belirlenmiştir. Sertleşmiş harçlarda ise 1.2.7 ve 28. günlerde dayanım deneyleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çimento için oldukça yıpratıcı etkisi olan hidroklorik asidin seramik tozu üzerindeki etkisi incelenerek dayanıklılığı hakkında bilgi edinilmiştir. Sonuç olarak seramik tozunun taze harç özelliklerini iyileştirdiği belirlenmiştir. Seramik tozu oranı arttıkça yayılma çaplarında da artışlar elde edilmiştir. Ancak bu etki basınç dayanımında aynı özellikleri gösterememiştir. 28 günlük eğilme ve basınç dayanımı deneyleri ile dayanıklılık deneyleri (Ağırlık kaybı) sonucu %10 seramik tozu katkısının çimento özelliklerini iyileştirdiği belirlenmiştir. Seramik tozu katkısının %15 oranında kullanılması durumunda ise çimento özellikleri oldukça olumsuz etkilenmektedir.


Full Text:

PDF (Türkçe)