Hayvancılık Raporu

Naci TÜZEMEN
3.006 638

Abstract


ÖZET

Günümüz dünyası bilgi ve  iletişim çağı olmakla beraber, açlığa gerçek manada çare üretememiştir. İnsanların yeterli beslenmesinin tek ölçüsü günlük enerji ve protein tüketimi değildir.  Bu çalışma'da Kastamonu sığır yetiştiriciliğinin durumu, sorunları ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Kastamonu sığır yetiştiricilerinin,  hayvansal üretimin her aşamasında bilgi ve desteğe ihtiyacı bulunmaktadır.  Kastamonu ve yöresinde sığır yetiştiricilerinin yalnızca % 2.28 ‘i soy kütüğüne kayıtlıdır. Sığır yetiştiricileri, teknik ve sağlık hizmetlerini yeterince alamamaktadır. Et ve sütün birçok ürüne işlenmesi ve uygun ambalajla tüketiciye ulaştırılması ve iyi bir pazarlama stratejisinin oluşturulması bir diğer önemli problemdir. Problemlerin çözümü için, Kastamonu'ya damızlık ve besilik hayvan üretim merkezlerinin kurulmalıdır. Sığır yetiştiricilerinin, birlik veya kooperatif gibi bir organizasyona girmeleri daha güçlü bir şekilde desteklenmelidir. 


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Yararlanılan Kaynaklar

Akbulut, Ö., Yanar, M., Tüzemen, N., Bayram, B. 2004. Türkiye’de Et Üretiminin Artırılmasında Kültür Irkı Sığırlardan Yararlanma İmkanları. “IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi“, SDÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 01-04 Eylül, İsparta.

- Akman. N., E. Tuncel., N. Tüzemen., S. Kumlu., M. Özder., Z. Ulutaş. 2010. Türkiye Sığırcılık İşletmelerinin Yapısı ve Geleceğin Sığırcılık İşletmeleri . Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. 11-15 Ocak 2010. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.

- Akman. N., Tuncel.E., Yener. M., Özkütük. S., Tüzemen. N., Yanar. M., Koç. A., Şahin. O., Kaya.Y.Ç., 2005. Türkiye’de Sığır Yetiştiriciliği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak, Ankara.

- Çukur, F., Demirbaş, N., Yıldız, Ö., 2009. Avrupa Birliği Perspektifinden Türkiye’de Süt Sığırcılığı Sektöründeki Gelişmeler. Hr.Ü.Z.F.Dergisi,2009,13(4): 31-39

- http://www.dsymb.org.tr/filesandimages/file/excel/projeksiyon.xls

- http://www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/en/

- http://www.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul

- http://www.tzob.org.tr/tzob_web/rapor.htm

- http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=4593&tipi=3⊆=0

- Özhan, M., Tüzemen, N., Yanar, M . 2011. Büyükbaş Hayvan Yetiştirme. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, Yayın No :134, Erzurum.

- Özyürek.S., 2012. Erzurum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Genel Yapısı. Seminer notları, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Erzurum.

- Tüzemen, N. 2006. Hayvancılık Organizasyonları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notu, Erzurum (Basılmamış).

- Tüzemen, N., Yanar, M., Akbulut, Ö., Aydın, R., 1998. Türkiye Sığır Islahı Stratejisi. "Doğu Anadolu Tarım Kongresi", 14-18 Eylül, 1998, Erzurum.

- Tüzemen, N ., Yanar , M., Aydın, R., 2012. Erzurum İli Büyükbaş Hayvancılığının ( Sığır Yetiştiriciliğinin ) Durumu, Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Erzurum Tarım Raporu-2012. Ziraat Mühendisleri Odası.,TMMOB., s:70-93