Vol 16, No 2

Full Issue

View or download the full issue PDF (Türkçe)

Table of Contents

Articles

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ KONUMSAL SİMÜLASYON MODELİ İLE HAZIRLANMASI PDF (Türkçe)
Ali İhsan Kadıoğulları, Sedat KELEŞ, Emin Zeki BAŞKENT, Özkan BİNGÖL
Büyükçay Havzası’nın (Elazığ Doğusu) Erozyon Risk Haritasının Hazırlanması/Forming Of Erosion Risk Map Of Buyukçay Basin( East Of Elazig) PDF (Türkçe)
Vedat AVCİ, Alaaddin YÜKSEL
Erzincan Kenti Peyzaj Tasarım Alanlarında Kişilerin İhtiyaçlarının Analizlerle Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Azapay Ümmühan Yalçınyavuz, Sevgi Yılmaz
BORÇKA BARAJI GÖLÜ VE ÇEVRESİ REKREASYONEL ALAN KULLANIM OLANAKLARININ BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Zehra EMİNAĞAOĞLU, Hilal Surat, AYŞE YAVUZ ÖZALP, YASİN KÜLTİĞİN YAMAN
Application of ISO/TS 16949:2009 in Forest Products Industry PDF PDF
Ertan SOLAK, Derya SEVİM KORKUT
Odun Esaslı Levha Sektörünün Dış Ticaret Analizi ve Tahmini PDF (Türkçe)
İbrahim YILDIRIM, Cumhur ALEVLİ, Kadri Cemil AKYÜZ
Evaluation Possibilities of Cellulose Derivatives in Food Products PDF
Saim Ateş, Ekrem Durmaz, Ahmed Hamad
Orman Ürünleri Endüstrisinde Toplam Verimli Bakım Faaliyetlerinin İncelenmesi; İnegöl Örneği PDF (Türkçe)
Birsu BOZKURT KÜÇÜK, Derya SEVİM KORKUT
Kentsel Peyzaj Yapılarında Zemin Geçirimliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği PDF (Türkçe)
Aslı KORKUT, Pınar GÜLTÜRK, Tuğba ÜSTÜN TOPAL
Pollen Morphology of A. glutinosa (L.) Gaertner subsp. glutinosa (Betulaceae) PDF
ilginç kizilpinar temizer
Determining of Some Chemical Properties in Taşköprü Garlic Stored in Different Conditions PDF
Nezahat Turfan, Aslı Kurnaz, Mehtap Alay
Effects of Driving Torques on Direct Screw Withdrawal Resistance in OSB Başlıksız PDF
Önder Tor, Samet Demirel, Lingling Hu, Jilei Zhang
KASTAMONU BEYLER BARAJI VE KARAÇOMAK BARAJI SUCUL KUŞLARI PDF (Türkçe)
Abdullah UGIŞ
Orman Yangın İşçilerinin İzometrik Kavrama Kuvveti Üzerine Bir Araştırma PDF (Türkçe)
Korhan Enez
Uzun Nakliyat Araçlarının Kullanımına Uygun A Tipi Orman Yolu Planlanacak Geçkilerin Belirlenmesi: Küre Orman İşletme Şefliği Örneği PDF (Türkçe)
Çiğdem ÖZER GENÇ, Burak ARICAK
Japon Ruhunda Bahçe Yaratmak PDF (Türkçe)
Hande Sanem Çınar Altınçekiç
Isı Şoku Protein Ailesinden Hsp70 Genlerinin Okaliptüs Genomunda Saptanması ve Karakterizasyonu PDF (Türkçe)
Yasemin Çelik Altunoğlu
A CASE STUDY: ASSESSING THE CURRENT SITUATION OF FOREST PRODUCTS INDUSTRY IN TAŞKÖPRÜ THROUGH SWOT ANALYSIS AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS PDF
Bahadır ÇAĞRI BAYRAM, Tutku ÜÇÜNCÜ
Devlet Orman İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerinin Ölçülmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği PDF (Türkçe)
Mahmut Muhammet BAYRAMOĞLU, Devlet TOKSOY
Arazi Kullanım Sınıfları İçin Farklı Kontrollü Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması PDF (Türkçe) PDF (Türkçe)
Sinan Bulut, Alkan Günlü
PAVLONYA KERESTELERİNİN TUTKALLI LAMİNE KESRETE ÜRETİMİNDE ORTA TABAKADA KULLANIM OLANAKLARI PDF (Türkçe)
Türker DÜNDAR, Alperen KAYMAKCI, Ayberk AYDOĞMUŞ
Chemical modification of spruce wood with combination of mesyl chloride and poly(ε-caprolactone) for improvement of dimensional stability and water absorption properties PDF
Mahmut Ali Ermeydan
Influence of Natural Dyes as Dyeing Material on Surface Roughness of Eastern Redcedar PDF
Osman GÖKTAŞ, Mehmet YENİOCAK
Böcek Tahribatına Uğramış Göknar Odunlarının Enjeksiyon Kalıplama Yöntemiyle Odun Plastik Kompozit Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması PDF (Türkçe) PDF (Türkçe)
Türker GÜLEÇ, Alperen Kaymakcı
Düzce ilinde yırtıcı memeli (Carnivora:Mammalia) türlerin zamansal ve mekânsal dağılımı PDF (Türkçe)
Akif Keten
Attack Density and Distribution of Dendroctonus micans (Kugelann) in Standing and Felled Oriental Spruce Trees PDF (Türkçe)
Gonca Ece ÖZCAN, Hazan ALKAN AKINCI, Mahmut EROĞLU
Uludağ Göknarı ve Sarıçam İbrelerinin Bazı Kimyasal Bileşiklerinin Meşcere Yaşına ve Bazı Toprak Özelliklerine Bağlı Olarak Değişimi PDF (Türkçe)
Nezahat Turfan, Gamze Savacı, Temel Sarıyıldız
KASTAMONU ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AHP METODU İLE İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
tutku üçüncü, Bahadır Çağrı BAYRAM
Kastamonu Yöresi Kavak Zararlıları PDF (Türkçe)
Sabri ÜNAL, Fazıl SELEK, Mustafa YAMAN
Yapı Kerestelerinde Eğilme Özelliklerinin İncelenmesinde Akustik Esaslı Tahribatsız Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması PDF (Türkçe)
Hızır Volkan GÖRGÜN, Türker DÜNDAR
İnebolu Orman İşletme Müdürlüğündeki Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) Ormanlarının Meşçere Kuruluşu ve Doğal Gençleşme Örnekleri PDF (Türkçe)
OSMAN TOPACOGLU, Esra Nurten Yer, Recep Baycan
Yangın Gözetleme Kulesinde Görev Yapan İşçilerde Görülen Rahatsızlıklar PDF (Türkçe)
Neşe GÜLCİ, Hasan SERİN, Abdullah Emin AKAY
İklim Değişikliği Konusunda Orman Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği) PDF (Türkçe)
Yavuz GÜLOĞLU, Alper BULUT


ISSN: 1309-4181