Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

118.920 57.092

Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi (ISSN: 1303-4251), 2002 yılından beri yılda iki sayı olmak üzere yayın hayatına devam eden, hakemli bir akademik felsefe dergisidir. Ayrım olmaksızın, her felsefe anlayışının/görüşünün kendisine has bir yer bulabildiği dergideki yazılar iki grupta sınıflanır: İlk grupta  "Araştırma Makalesi," "Derleme," "Çeviri" ve "Kitap Değerlendirme" türündeki eserler bulunur. İkinci gruptaki eserler ise güncel problemlerin işlendiği/irdelendiği "Tartışma," "Söyleşi" ve "Konferans/Seminer Metinleri"nden oluşur.

Ayrıntılı bilgi için lütfen dergi sitesindeki ilgili listeleri irdeleyin.

Her türlü soru ve dergiye yazı göndermek için e-posta adresi: "kaygi.uu.felsefe@gmail.com."

Indeks Bilgileri: Tübitak-Ulakbim Sosyal Bilimler Veri TabanıThe Philosopher’s IndexIndex CopernicusMLA International BibliographyIndex Islamicus, Türk Eğitim İndeksi.

--------------------------------------------------------------------

YAZARLARA NOT

Kaygı Felsefe Dergisi, Tübitak Dergipark altyapısını kullanmaya başlamıştır. Bu süreçte, dergideki her bir makale için "DOI" numarası verilecektir. Bununla birlikte, gerek dergi arşivinin sisteme tamamen aktarılması gerekse de sistemdeki (dergiye ait) teknik eksikliklerin giderilmesine kadar, lütfen makalelerinizi aşağıdaki e-posta adreslerinden birine gönderiniz.

Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN (kadir@uludag.edu.tr)

Doç. Dr. Metin BECERMEN (metinbecermen@yahoo.com)

Arş. Gör. M. Fatih ELMAS (m_fatihelmas@hotmail.com)


Sayı 26 (2016): Kaygı

İçindekiler

Jenerik Dosyası

Kaygı 26/2016
Kaygı Felsefe

Araştırma Makalesi

Nietzsche and Spinoza: Thinking Freedom PDF
Zeynep TALAY TURNER
Relation of Law and Violence From a Foucauldian Perspective PDF
Metin BECERMEN
İdeoloji Üzerine Felsefi Bir Değerlendirme PDF
M. Hanifi MACİT
The Relation of the Self and External Reality PDF
A. Kadir ÇÜÇEN
Herkes Biraz Macbeth Biraz da Hamlet’tir PDF
Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
Art and Education PDF
Işık EREN
Çağdaş Mantıkçı Anlam Kuramında Dil-Dünya İlişkisi ve Metafiziğin Yadsınması PDF
Vedat ÇELEBİ
Theory, Activism and Dialectics: Perplexities of Antiracism and Antiraciology in the Discourses of World-System Analysis PDF
Mariusz TUROWSKI
Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik, Özgürlük PDF
Veli URHAN
Galileo’nun İki Büyük Dünya Sistemi Hakkındaki Diyalogları ve Bilime Etkisi PDF
Rıdvan KÜÇÜKALİ, Mustafa KOÇ
Kopula Üzerine PDF
Caner ÇİÇEKDAĞI
Plotınus’un Hayatı, Kişiliği ve Felsefî Üslûbu Üzerine Kısa Bir Deneme PDF
Derya AYBAKAN SALIYA
The Absurd Aspect Of The Death Of God PDF
Erhan KUÇLU
1930 Öncesi Bakhtin Çevresi Estetiğinde Form ve İçerik PDF
Fırat İLİM
Globalization and Adorno's Industrialization of Culture PDF
Abamüslim AKDEMİR
Deneyimin İçkin Süreci: Jean-Luc Nancy ve Dünya Düşüncesi PDF
Mustafa DEMİRTAŞ
Yüksek Öğretimde İdeal Öğretim Elemanı Nasıl Olmalıdır? PDF
Mehmet AKGÜN

Çeviri

Johannes Climacus ya da Her Şeyden Şüphe Edilmelidir PDF
Søren KIERKEGAARD


ISSN: 1303-4251