“TRABZON’DA MEŞVERET” GAZETESİNE GÖRE DONANMA-YI OSMANÎ MUAVENET-İ MİLLİYE CEMİYETİ TRABZON ŞUBESİ VE FAALİYETLERİ

Doç. Dr. Melek ÖKSÜZ
1.199 678

Öz


Osmanlı donanmasına yardım toplamak amacıyla İstanbul’da kurulan Donanma-yı Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti’nin kısa süre içinde ülke genelinde şubeleri açılmıştır. Cemiyetin Trabzon şubesi de, 26 Ocak 1910 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Bu çalışma, Trabzon Vilayeti sınırlarını kapsamakta olup Vilayet dâhilindeki sancak, kaza ve nahiyelerdeki Donanma Cemiyeti şubelerinin “Trabzon’da Meşveret Gazetesi”ne yansıyan faaliyetlerini içermektedir. Bu doğrultuda Trabzon Vilayeti dâhilinde hem gemi hem de tayyare alınması için faaliyet gösterildiği anlaşılmaktadır. Yardım kampanyası sırasında İttihat ve Terakki Kulübünün şubeleri de aktif bir şekilde Cemiyete destek vermiştir. Vilayet dâhilinde bireysel ya da kurumsal olarak yapılan yardımların yanı sıra, özellikle köylüler aralarında topladıkları paralarla kampanyaya katılmayı vatanî bir vazife addetmişlerdir. Ayrıca devlet memurları da maaşlarının tamamını ya da bir kısmını bağışlamak suretiyle donanmaya katkı-da bulunmak fedakârlığını göstermişlerdir. Bunların yanında tiyatro, müzayede ve konser gibi faaliyetler gerçekleştirilerek gelirleri cemiyete bağışlanmıştır. Çalışmamızda Trabzon şubesinin gelir kaynakları ile merkeze gönderilen miktar hakkında tespit edilebilenler makalenin son kısmında tablolar halinde verilmiştir. Denize kıyısı olan ve donanmanın önemini kavrayan bir şehrin halkı olarak Trabzonlular, bu hassas konuda büyük fedakârlık örneği göstermişlerdir.

Anahtar kelimeler


Anahtar Sözcükler: Donanma Cemiyeti, Trabzon Vilayeti, Trabzon’da Meşveret Gazetesi, İane Komisyonu

Tam metin:

PDF