Yayın politikası

Odak ve kapsam

Kilikya Felsefe Dergisi tüm akademisyenlere çalışmalarını yayımlama imkanı sağlamak üzere kurulmuş yılda 3 sayı (Ocak, Nisan, Eylül) yayımlanan Ulusal Hakemli bir dergidir.


 

Bölüm politikaları

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Yazarların, çalışma alanlarına uygun olarak, felsefe problemlerine ilişkin özgün katkılar sağlaması beklenmektedir. Yazarlar akademik etik ilkeleri dikkate almalı ve makalelerini bu ilkeler doğrultusunda hazırlamalıdırlar.

Dergiye gönderilecek yazılar makale türünde yazılmalı ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler hakeme gönderilmeden önce yazım ve referans kuralları açısından ön incelemeye alınır. Bu nedenle, yazarların yazım ve referans gösterme kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Ön incelemeden geçen makaleler alan ile ilgili en az iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Hakemlerden gelen raporlara göre yazarlara bilgi verilir. Makalelerin bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Makaleler en fazla 150 kelime olmak üzere türkçe ve ingilizce özet ve beş (5) tane anahtar sözcük içermelidir. İngilizce makalelerin, yayımlanmak üzere gönderilmeden önce, dil ve yazım açısından düzeltileri (Proofreading ve Editing) yapılmış/yaptırılmış olmalıdır. Olası dilbilgisi ve yazım hataları yazara/yazarlara aittir. Derginin Editör kurulu dil ve yazım hataları bakımından sorumlu değildir. Makaleler 3.000-6.000 kelime aralığında olmalı, yazarlar kendilerine ait bilgileri ayrı bir Word dosyası halinde göndermeli ve makalede hiçbir kimlik bilgisi bulunmamalıdır. Makaleler iki satır aralığında, Microsoft Word Ofis programında Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak hazırlanmalıdır.

Makaleler cilicia.journal.of.philosophy@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Dergi Hakkında

Kilikya Felsefe Dergisi, farklı felsefe geleneklerini bir arada bulunduran, online erişime açık hakemli akademik bir dergidir.

Dergi, Analitik ve Kıta Felsefesi geleneklerine ilişkin yüksek kalitedeki makaleleri yayımlama amacı gütmektedir.

Derginin Akademik Danışma Kurulu farklı felsefi ilgilere sahip akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu nedenle, felsefenin tüm alanlarına ilişkin problemleri ve konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir.

Dergi hem basılı hem de online yayımlanacak, yayımlanan makalelere, basımdan hemen sonra, ücretsiz olarak erişilebilecektir.Yazarlardan özgün ve daha önce yayımlanmamış makaleler beklenmektedir.ISSN: 2148-9327