On Yedinci Yüzyıl Bilim Devriminin Hazırlayıcısı Olarak Mediciler ve Michelangelo

Cem Kamözüt
3.091 3.143

Öz


Galileo'nun öncülük ettiği bilimsel devrimde kilit rol oynayan bazı düşünceler Rönesans ile ortaya çıkmıştır. Medici ailesinin bilinçli çabaları sonucu yaşanan Antik Yunan'ın yeniden keşfi süreci, Michelangelo'nun çabalarıyla başlamış ve Galileo ile sürmüştür. Bu çalışmada hem Michelangelo'nun hem de Galileo'nun konularına Platonist bir tavırla yaklaştıklarını ve Medicilerin desteğinin tüm bu devrim boyunca yaşamsal olduğunu göstermeye çalıştım.


Anahtar kelimeler


Galileo, Medici Ailesi, Michelangelo, Rönesans

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bacon, F., (2000[1620]), The New Organon, ingilizceye çeviren: L. Jardine ve M. Silverthorne, Cambridge University Press.

Biagioli, M., (1993), Galileo Courtier, University of Chicago Press.

Campbell, S. J., ve Cole, M. W., (2012), A New History of Italian Renaissance Art, Thames & Hudson.

Copernicus, N., (2010[1543]), Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine, çeviren: C. C. Çevik, İş Bankası Yayınları.

Galilei, G., (2008[1632]), İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog, çeviren: R. Aşçıoğlu, İş Bankası Yayınları.

King, R., (2003), Michelangelo and the Pope's Ceiling, Penguin Books.

Koyré, A., (2000), Bilim Tarihi Yazıları I, çeviren: Kurtuluş Dinçer, TÜBİTAK.

Kuhn, T. S., (2007), Kopernik Devrimi, çevirenler: H. Turan, D. Bayrak, S. K. Çelik, İmge.

Lobna, J., (2012), Rönesans, çeviren: E. Dastarlı, İş Bankası Yayınları.

Næss, A., (2005), Galileo Galilei—When the World Stood Still, Springer.

Talvacchia, B., (2007), Raphael, Phaidon.

Wallace, W. E., (2009), Michelangelo, Universe Publishing.