A Brief Study on Qualia Epiphenomenalism

Argun Abrek Canbolat
2.279 928

Öz


Bu çalışma, qualianın hiçbir şeyi etkileyemeyeceğini fakat kendisinin etkilenebilir olduğunu savunan qualia epifenomenalizmi üzerine tartışmaları içermektedir. Bu konudaki güncel tartışmalar sunulduktan sonra, birtakım epistemik sorunlar nedeniyle qualia epifenomenalizminin savunulabilir olmadığı belirtilmektedir. Bu yapılırken hakkındalığa dayanan epistemik argüman olarak adlandırılabilecek bir çeşit epistemik argüman aktarılmakta ve savunulmaktadır.


Anahtar kelimeler


Qualia, epiphenomenalism, epistemic argument, intentionality

Tam metin:

PDF

Referanslar


Audi, R. ed., The Cambridge Dictionary of Philosophy (Canbridge University Press: New York) 1995.

Cavedon-Taylor, D., 'Still Epiphenomenal Qualia: Response to Muller,' Philosophia, (37, 2009).

Jackson, F., 'Epiphenomenal Qualia,' The Philosophical Quarterly, (April, 1982).

Moore, D., 'Physical-Effect Epiphenomenalism and Common Underlying Causes,' Dialogue, (51:3, 2012).

Muller, H., 'Why Qualia Are Not Epiphenomenal,' Ratio, (21/1 March, 2008).

Muller, H., 'More Troubles for Epiphenomenalism,' Philosophia, (37, 2009).