Sosyal Bilimler Dergisi

148.836 78.986

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Bu dergide yayınlanan çalışmaların bilim ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergimize gönderilen çalışmalar, alanında uzman hakemler tarafından incelendikten sonra uygun görülenler yayınlanmaktadır. Yazım kurallarına ilişkin bilgilere dergimizin son kısmında yer verilmiştir.

Duyurular

 

Makale Gönderme

 
Dergimize bundan sonra makale gönderimi http://dergipark.gov.tr adresi üzerinden üye girişi yapılarak ana sistem üzerinden yapılacaktır  
Yayın tarihi: 2017-03-15 Daha fazla...
 

DERGİMİZİN TARANDIĞI İNDEKSLER

 

EBSCO, AKADEMİK DİZİN, ARAŞTIRMAX VE ASOS İNDEKS

 
Yayın tarihi: 2015-01-20
 
Diğer duyurular

Cilt 6, Sayı 12 (2016): Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:6, Sayı:12, Aralık 2016.

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekilerISSN: 2146-4561