Editörler ve Kurullar

Editör Yardımcıları

 1. Yrd. Doç. Dr. Ömer Cide, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 2. Öğr. Gör. Dr. Armağan Zöhre, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yayın Kurulu/Editorial Board

 1. Prof. Dr. Osman Türer, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 2. Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 3. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYSA, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 4. Yrd. Doç. Dr. Erdinç GÜLCÜ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 5. Yrd. Doç. Dr. Taner AKÇACI, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 6. Doç. Dr. Halil ALDEMİR, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Türkiye
 7. Yrd. Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Danışma Kurulu/Advisory Board

 1. Prof. Dr. Osman Türer, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye
 2. Prof. Dr. Tacettin UZUN, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN, İzmir Ekonomi Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Hüseyin ÖZGEN, Çukurova Üniversitesi
 5. Prof. Dr. Muhsin MACİT, Anadolu Üniversitesi
 6. Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ, Ardahan Üniversitesi
 7. Prof. Dr. Cahit KAVCAR, Ankara Üniversitesi
 8. Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE, Uluslararası Antalya Üniversitesi
 9. Prof. Dr. Salih ÇEÇEN, Ankara Üniversitesi
 10. Prof. Dr. Sedat AVCI, İstanbul Üniversitesi
 11. Prof. Dr. Nesimi YAZICI, Ankara Üniversitesi


ISSN: 2146-4561