: Makale Gönderme

Dergimize bundan sonra makale gönderimi http://dergipark.gov.tr adresi üzerinden üye girişi yapılarak ana sistem üzerinden yapılacaktır.


ISSN: 2146-4561