Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

148.007 114.222
KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, iktisadi ve idari bilimlere ait bilim dalları ve bölümlere ilişkin Türkçe veya İngilizce yazılmış, literatüre katkıda bulunacak özgün makalelerin yer aldığı yılda 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanan hakemli bir dergidir.

Dergi ana sayfa görseli

Duyurular

 

Makale Başvuru Süreci

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne makale başvurusunda bulunmak isteyen yazarların aşağıda sıralanan belgelerden oluşan başvuru dosyalarını "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Avşar Yerleşkesi Kahramanmaraş" adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Aynı zamanda makale iibfdergisi@ksu.edu.tr adresine word dosyası olarak da gönderilmelidir.

KSÜ İİBF Dergisi Editörler Kurulu

1. Makaleye ait Başvuru Formu (http://iibf.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=16538 adresinden forma ulaşılabilir)

2. Makaleye ait iki adet çıktı (üzerinde yazar adı ve adresi bulunmamalıdır)

3. Makaleye ait İntihal Raporu

4. Makaleye ait Telif Hakları Devir Formu (http://iibf.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=16538 adresinden forma ulaşılabilir)

5. Makaleye ait banka dekontu (posta ve basım giderleri için eser başına KSÜ personeli için 15 TL ve üniversite dışı için 30 TL’nin; KSÜ Vakfı’nın, Garanti Bankası-118 6299841 numaralı hesabına “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi” açıklamasıyla yatırdıklarını gösterir)

 
Yayın tarihi: 2016-05-11
 

Makale Çağrısı

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016 Yılı 6. Cilt 1. Sayı için makale göndermek isteyen akademisyenlerin çalışmalarını "Yazar Rehberi" bölümünde belirtilmiş olan makale yazım kuralları ve teknik özelliklere göre düzenleyerek dergi yazışma adresine (iibfdergisi@ksu.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.

KSÜ İİBF Dergisi Editörler Kurulu

 
Yayın tarihi: 2016-05-03
 
Diğer duyurular

Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

KAPAK PDF
Mahmut YARDIMCIOĞLU
TÜRKİYE HUBUBAT VE BAKLAGİL ALT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARI KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ PDF
Ayşe Esra PEKER
İNGİLTERE’DE KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE DEĞİŞİM: Geleneksel Westminster Modeli’nden Esnek Örgütlenme Modeline Doğru PDF
Ahmet Hamdi AYDIN, Sibel GÖK
LOJİSTİK KOORDİNASYON YETENEĞİ, LOJİSTİK İNOVASYON YETENEĞİ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ (MİY) YETENEĞİ İLE REKABET AVANTAJI VE LOJİSTİK PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI PDF
İsmail BAKAN, Zümrüt Hatice ŞEKKELİ
İSLAM KALKINMA BANKASI PDF
Mahmut YARDIMCIOĞLU, Hüseyin KOÇARSLAN, Sabiha ANNAÇ GÖV
TÜRKİYE’NİN DOĞALGAZ NOKTASINDA RUSYA’YA BAĞIMLILIK DURUMUNUN SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YANSIMASI PDF
Zeliha HODALOĞULLARI, Aydın AYDIN
GAZİANTEP'TE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN BİR SONRAKİ KUŞAĞA DEVRİNDE KARŞILAŞILAN DEVRETME SORUNLARINA DÖNÜK BİR ARAŞTIRMA PDF
İbrahim YILDIRIM, Ahmet İLHAN
MARKA DEĞERİ BİLEŞENLERİNİN MÜŞTERİ TEMELLİ ÖLÇÜMLENMESİ:KAHRAMANMARAŞ DONDURMA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR UYGULAMA PDF
T.Şükrü YAPRAKLI, Elif KARA
TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Zeyyat BANDEOĞLU
KÜRESEL E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİKLERİ ÜLKELERDE ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MUHASEBE SÜRECİ VE VERGİLENDİRİLMESİ:GOOGLE, FACEBOOK, TWİTTER İÇİN TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Melek YARDIMCIOĞLU
TMS 32 – FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM PDF
Süleyman ERTÜRK, Mustafa UÇAR, Yahya GÜNAY, Mesut BİLGİNER
TMS 33 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ PDF
Süleyman ERTÜRK, Mustafa UÇAR, Yahya GÜNAY, Mesut BİLGİNER
DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI İLE ÇORUM VE YOZGAT İLLERİNDEKİ YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIRMASI PDF
Selçuk KENDİRLİ, Aslıhan KAYA
PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA PDF
Hakan CANDAN, Mehmet Ali CANBOLAT, Yavuz Selim ÖKSÜZ
BELEDİYELERİN SOSYAL GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN YEREL KALKINMAYA ETKİSİ: DENİZLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ PDF
Ercan OKTAY, Halim Emre ZEREN, Şerife PEKKÜÇÜKŞEN
TMS 11- İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ PDF
Tarık Ziyad ÇELİK, İsa GEREKLI, Süleyman ERTÜRK, Yahya GÜNAY, Mesut BİLGİNER
TMS 20 – DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI PDF
Tarık Ziyad ÇELİK, İsa GEREKLI, Süleyman ERTÜRK, Yahya GÜNAY, Mesut BİLGİNER
İHBARCILIK (WHISTLEBLOWING) VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA PDF
Hakan CANDAN, Tuba Perihan KAYA
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ EKONOMİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
İsmail Hakkı DİNÇAY
SİYASİ PARTİLER VE TÜRKİYE’DE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ SORUNUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PDF
Mehmet TAN, Yeter ÇİÇEK, Hatike KOÇAR
ÜRÜN KARARLARI VE STRATEJİLERİ ÜZERİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM PDF
Yakup DURMAZ, Melek YARDIMCIOĞLU


ISSN: 2146-5908