Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

291.966 195.783
KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, iktisadi ve idari bilimlere ait bilim dalları ve bölümlere ilişkin Türkçe veya İngilizce yazılmış, literatüre katkıda bulunacak özgün makalelerin yer aldığı yılda 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) online olarak yayınlanan hakemli bir dergidir (ISSN: 2536-4464).

Duyurular

 

2016 Aralık Sayısı Yayında!

 

2016 Aralık sayısı (Cilt 6, Sayı 2) yayınlanmıştır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://dergipark.gov.tr/ksuiibf/issue/26892

 
Yayın tarihi: 2016-12-30
 

Makale Başvuru Süreci

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne makale başvurusunda bulunmak isteyen yazarların aşağıda sıralanan belgelerden oluşan başvuru dosyalarını "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Avşar Yerleşkesi Kahramanmaraş" adresine posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Aynı zamanda makale iibfdergisi@ksu.edu.tr adresine word dosyası olarak da gönderilmelidir.

KSÜ İİBF Dergisi Editörler Kurulu

1. Makaleye ait Başvuru Formu (http://iibf.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=16538 adresinden forma ulaşılabilir)

2. Makaleye ait iki adet çıktı (üzerinde yazar adı ve adresi bulunmamalıdır)

3. Makaleye ait İntihal Raporu

4. Makaleye ait Telif Hakları Devir Formu (http://iibf.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=16538 adresinden forma ulaşılabilir)

5. Makaleye ait banka dekontu (posta ve basım giderleri için eser başına KSÜ personeli için 15 TL ve üniversite dışı için 30 TL’nin; KSÜ Vakfı’nın, Garanti Bankası-118 6299841 numaralı hesabına “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi” açıklamasıyla yatırdıklarını gösterir)

 
Yayın tarihi: 2016-05-11
 

Makale Çağrısı

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016 Yılı 6. Cilt 1. Sayı için makale göndermek isteyen akademisyenlerin çalışmalarını "Yazar Rehberi" bölümünde belirtilmiş olan makale yazım kuralları ve teknik özelliklere göre düzenleyerek dergi yazışma adresine (iibfdergisi@ksu.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.

KSÜ İİBF Dergisi Editörler Kurulu

 
Yayın tarihi: 2016-05-03
 
Diğer duyurular

Cilt 6, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Kapak PDF
İç Kapak ve İçindekiler
Türkiye’de Enflasyonla Büyümeye Yönelik Yeni Kanıtlar PDF
Ali ŞEN, İzzet TAŞAR, Yunus AÇCI
Türkiye - Avrupa Birliği Dış Ticaret Göstergeleri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Hüseyin AĞIR, Mehmet METİN
2008 Küresel Finans Krizi ve Türkiye Üzerine Yansımaları PDF
Cem ENGİN, Esra GÖLLÜCE
Avrupa Birliği’nde Memurların Statüsü PDF
Ramazan ŞENGÜL
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Başarılı Dünya Örnekleri: Danbara, Solidere, Rio De Janeiro PDF
Ahmet Hamdi AYDIN, Ömer ÇAMUR
Örgütsel Kimliğin ve Örgütsel Prestijin, Örgütsel Vatandaşlık Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması PDF
İsmail BAKAN, Burcu ERŞAHAN, İbrahim KAYA
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TBG)’ndeki Ar-Ge Şirketlerinin Teknoloji Yönetim Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma PDF
Mesut BİLGİNER
Yazım ve Yayın Kuralları PDF
Yazım ve Yayın Kuralları


ISSN: 2536-4464