Çelik Tel Katkılı Hafif Betonun Eğilme Tokluğunun İncelenmesi

Fatih ALTUN, Bekir AKTAŞ
2.058 1.166

Abstract


 

 

ÖZET: Bu çalışmada, farklı dayanımlı hafif betonlara çelik teller 0, 30 ve 60 kg/m3 dozajlarında katılarak prizmatik hafif beton kiriş numuneler imal edilmiştir. Çelik tel katkısız hafif betondan imal kiriş numunelerde kontrol amaçlı üretilmiştir. Prizmatik numuneler 28 gün sonunda kapalı çevrim sehim kontrollü yükleme çerçevesinde ASTM C 1018 standardına uygun olarak eğilme deneyi ile kırılmıştır. Deney ile prizmatik numunelerde yük-sehim eğrileri elde edilmiş, eğilme dayanımları, tokluk indeksi ve eğilme toklukları hesaplanmıştır.

 

Deney sonucunda, çelik tellerin farklı dayanımlara sahip hafif beton gruplarının eğilme dayanımını, tokluk indeksini ve eğilme tokluğunu önemli derece geliştirdiği, enerji yutma kapasitelerinde ise artış sağladığı görülmüştür. Hafif beton kullanımı ile ölü yüklerin %40 oranında azalması ve çelik tel kullanımı ile sünek davranış sağlanması, davranış için önemli olabilmektedir. Azalan ağırlık ve sağlanan sünek davranış, yapılara etki eden deprem gibi benzeri yüklere karşı daha kararlı davranışların elde edilmesini de sağlayabilecektir.

 


Keywords


Hafif Beton; çelik tel katkılı beton; eğilme dayanımı; eğilme tokluğu

Full Text:

PDF