Alan Zayıflatmasız ve Alan Zayıflatmalı, Akı ve Moment Döngülü Akım Referanslı Pwm İndirekt İleri Beslemeli Vektör Kontrolü

Sevcan AYTAC KORKMAZ, Hasan KURUM
2.305 582

Abstract


Bu makalede, alan zayıflamasız ve alan zayıflatmalı, akı ve moment döngülü akım referanslı PWM indirekt ileri beslemeli vektör kontrolü yapılmıştır. Alan zayıflatmasız ve alan zayıflatmalı PWM indirekt ileri beslemeli vektör kontrolü çalışması yapıldığında şekillerden de anlaşılacağı üzere farklılıklar vardır. Tanıtılan asenkron motorun dinamik modeli ve kontrol yapısının araştırılması için benzetim programı yapılmıştır. Bu programlar için MATLAB 6.5‘ dan yararlanılmıştır. 

Keywords


Pwm İndirekt İleri Beslemeli Vektör Kontrolü, Matlab, Kontrolör

Full Text:

PDF


References


Altun, H., (2001) Lineer Asenkron Motorun Vektör Kontrolü. . Elektrik-Elektronik Anabilim Dalı Doktora Tezi, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Polat M., (2007) Alan yönlendirme yöntemlerinin parametre değişimlerine olan bağımlıkları, hız ve moment kontrolü üzerindeki etkileri. ElektrikElektronik Anabilim Dalı Doktora Tezi, F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Boldea, I.,Nasar,S.,A., (1992). Vector Control of AC Drives. CRC pres.

Civelek, İ., (1997) Asenkron Motorun Elektriksel Parametrelerinin

Güzelbeyoğlu, N., (1992). Elektrik makinaları -III-, İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi.

Kaya, İ,. (1990). Vektör Kontrollü Asenkron Motor Sürücü Düzeneklerinin Analizi ve Optimizasyonu. Elektrik- Elektronik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Kuo, C.B., (1999). Otomatik Kontrol Sistemleri. Literatür Yayıncılık.

Novonty, D.W.,Lipo,T.,A., (1996) Vector Control And Dynamics of AC Drives. Oxford Univ. Press

Ong, Chee-Mun, (1998). Power Electronics. Prentice- Hall, Inc.

Rashid, M.H, (1998). Power Electronics. Prenticehall. Inc.

Sarıoğlu, K, (1992). Elektrik Makinalarının Temelleri Cilt: III. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi

Şenol, İ., Dönmeztürk, K.N.,(200). Sincap Kafesli Asenkron Motorun Kayan Kipli Vektör Kontrol Simulasyonu.Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi. Sayfa 117- 120. Vas,P., (1990). Vector Control of AC Machines. Oxford Univ. Press.

Yüksel,İ.,(2000), MATLAB. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Zhang, J.,Barton T.H., (1989). MicroprocessorBased Primary Current Control for a Cage İnduction Motor Drive. IEEE Trans. On Power Electronic, Vol. 44, No. 4 January.