Birleşik Isı ve Güç Üreten Sistemlerin Uygulamalı Analizi ve KSÜ Hastanesi Örnek Çalışması

Muharrem İMAL, Ahmet KAYA, Mahit GÜNEŞ, Muhammed Enes KUYUMCU, Kerim SÖNMEZ
2.284 576

Abstract


Bu çalışmada ticari binalarda ve özellikle üniversite yerleşkelerinde yaygın olarak kullanılan, birleşik ısı ve güç sistemlerinin termodinamik ve ekonomik açıdan analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu sistemlerin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kapasite seçiminin doğru yapılmasının önemi incelenmiştir. Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinde, düşük yükte çalışma durumlarında türbin verimleri düşük olmaktadır. Ayrıca bu enerji üretim sistemleri kısa süreli (dur-kalk) çalışma prensibine uygun değildir. Bu çalışmada KSÜ hastanesinde kurulabilecek kojenerasyon ve trijenerasyon sistemi karşılaştırılarak günümüz şartlarına göre elde edilebilecek maksimum net kar ve maksimum net fayda sağlayacak tesis kapasitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Keywords


Cogeneration, Trigeneration, Thermoeconomic Analysis

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.34315