Pamuklu Dokuma Kumaşların Buruşma Mukavemetinin İplik Özelliklerinden Tahminlenmesi

Yahya CAN
1.302 203

Abstract


Buruşma mukavemetinin yüksek olması genellikle tüm kumaşlarda aranan bir özelliktir. Buruşma mukavemetine etki eden pek çok faktör vardır.  Bu çalışmada bezayağı kumaşların buruşma mukavemeti iplik özellikleri kullanılarak tahminlenmiştir. Bu amaç için 10 farklı bezayağı kumaşın buruşma açıları ölçülmüştür. Sonuçlara göre, iplik numarası, bükümü, mukavemeti ve düzgünsüzlüğü kumaş buruşma açısına etki etmektedir. İplik tüylülüğü ise kumaş buruşma açısına etki etmemektedir. Kumaş buruşma açısındaki değişimin yaklaşık %’80’i iplik özelliklerindeki değişimle açıklanabilmektedir. Atkı ve çözgü ipliklerinin çapı artıkça kumaş buruşma mukavemetleri artmaktadır. Ancak bükümleri ve mukavemetleri ve düzgünsüzlükleri arttıkça kumaş buruşma mukavemeti azalmaktadır.


Full Text:

PDF (Türkçe)