Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi ile Atıksulardan Azot ve Fosfor Giderimi

Yağmur UYSAL, Berkin ÜSTÜNYILDIZ
2.400 744

Abstract


Bu çalışmada evsel atıksuların arıtımında azot ve fosfor gibi nütrienlerin giderimi için laboratuvar ortamında kurulan pilot ölçekli Beş Kademeli Modifiye Bardenpho Prosesi 4 ay boyunca işletilerek arıtım etkinliği araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan Bardenpho prosesiyle nitrifikasyon-denitrifikasyon ile azot gidermine ek olarak ortama beşinci anaerobik (havasız) bölüm eklenerek fosfat giderimi de gerçekleştirilmiştir. Kullanılan reaktör laboratuvar ölçekli olup, 60x90x20 cm ebatlarında plexiglass malzemeden imal edilmiştir. Toplam 74 L hacminde olan reaktördeki her bölme arasında 1cm2 genişliğinde delikler olup atıksuyun geçişi bu deliklerden kaskat tipinde kademeli olarak sağlanmıştır. Çalışmada laboratuvar ölçekli Beş Basamaklı Modifiye Bardenpho prosesinde evsel atıksu arıtımı yapılmış ve reaktörün yedi bölgesinden (giriş tankı, anaerobik hazne, 1.anoksik hazne, 1.aerobik hazne, 2.anoksik hazne, 2.aerobik hazne, çöktürme tankı) dört ay boyunca haftada iki defa olmak üzere alınan numunelerle sistemin performansı takip edilmiştir. Numunelerde KOİ, NH3‐N, NO3‐N, NO2‐N, PO4, AKM analizleri ve pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen (Ç.O.) ölçümleri yapılmıştır. KOİ, NH3‐N, NO3‐N, NO2‐N,  PO4 için en yüksek giderim verimleri sırasıyla %98,6, %95, %83,3, %90, %70,6 olarak belirlenmiştir. Elde edilen verimler literatürle karşılaştırıldığında sistemin iyi bir biyolojik arıtım ve nütrient giderimi gerçekleştirdiği görülmüştür. 

Keywords


Environmental Engineering, Wastewater treament

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.52042