Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri

Bekir Cihad BAL
1.666 213

Abstract


Masif ahşap malzemeyi bozucu zararlılara karşı korumak için bazı farklı metotlar kullanılmaktadır. Bunun yanında, odunun fiziksel özelliklerini modifiye etmek için ısıl işlem modifikasyonu gibi bazı metotlarda kullanılmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda, ısıl işlem modifikasyonunun kullanımı son on yılda artmıştır. Toros göknarı (Abies cilicica)  odunu biyolojik olarak çok çabuk bozulabilir bir odundur ve farklı alanlarda kullanılmadan önce bazı koruyucu maddelerle muamele edilir. Bu çalışmada, Toros göknarı bitkisel yağ ile farklı sıcaklıklarda muamele edilmiştir. Bu metot odunu korumak için kullanılan metotlardan birisidir. İşlem sonrası, odunun, ağırlık artışı, yoğunluk, denge rutubeti miktarı, teğet şişme, radyal şişme ve hacmen şişme, lif doygunluk noktası gibi bazı fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca, ağırlık artışı ile genişleme yüzdeleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. Gruplar arasındaki istatistiksel olarak önemli farklar ANOVA kullanılarak belirlenmiştir ve önemli bazı sonuçlar rapor edilmiştir.

Keywords


Yağ ısıl işlemi, Toros göknarı, fiziksel özellikler

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.58765