Orta Yoğunluklu Lif Levhanın (MDF) Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Isıl İşlemin Etkisi

Ferhat ÖZDEMİR
1.233 224

Abstract


Bu çalışmanın amacı orta yoğunluklu levhanın (MDF) yüzey pürüzlülüğü üzerine ısıl işlemin etkisini araştırmaktır. Ticari olarak üretilen MDF levhalar 170 oC 190 oC ve 210 oC de kurutma fırınında ısıl işlem uygulanmıştır. Isıl işlemin her bir sıcaklık parametresi için 15, 30 ve 45 dakika belirlenmiştir. Levhaların yüzey pürüzlülüğü testleri ISO 4287’ ye göre ölçülmüştür. Test örneklerinin ortalama pürüzlülük (Ra), on nokta pürüzlülük ortalama değeri (Rz) ve en büyük pürüzlülük değeri (Rmax) Marsurf M300 cihazı ile iğne taramalı yöntem ile ölçülmüştür. Sıcaklık ve sürenin artması ile MDF levhalarının yüzey pürüzlülüğünün iyileştiği tespit edilmiştir. 210 oC ve 45 dakika ısıl işlem görmüş levhalar Ra 3.28, Rz 21.20 ve Rmax 25.69 μm değerleri ile en pürüzsüz yüzeye sahip oldukları saptandı. Sonuçlar, sıcaklığın ve sürenin artması ile MDF levhaların yüzey pürüzlülüğünün olumlu etkilendiğini ortaya çıkarmıştır.

Full Text:

PDF (Türkçe)