Bir Kâğıt Fabrikasındaki Kojenerasyon Tesisinin Enerji Ve Ekserji Analizi

Ahmet KAYA, Muhammed Mustafa DUYMAZ, Muharrem İMAL
1.864 240

Abstract


Bu çalışmada Türkiye’de çalışmakta olan Kahramanmaraş Kağıt San. ve. Tic. A.Ş. bünyesindeki Kojenerasyon Tesisinin enerji ve ekserji analizleri yapılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Kojenerasyon tesisinde belirlenen otuz bir adet düğüm noktasının termodinamik özellikleri dikkate alınarak enerji ve ekserji değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ekipmanların ayrı ayrı enerji ve ekserji dengeleri kurulmuş, ortalama kayıp ve yıkıma uğramış olan enerji ve ekserjiler hesaplanmış, kayıp enerji oranı ve yok olan ekserji oranı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; toplam enerji kaybının  %42,92’si ile en yüksek enerji kaybı ve toplam yok olan ekserjinin %87.3’ü ile en yüksek ekserji kaybı oranı olan ekipman kazan olarak bulunmuştur. Elde edilen termodinamik özellikler yardımıyla Kojenarasyon Sisteminin ısıl ve ikinci yasa verimleri sırasıyla %80.15 ve %32.75 olarak hesaplanmıştır.


Keywords


Exergy Analysis, Cogeneration Plant, Second Law Analysis, Energy Analysis, Thermodynamic Analysis

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.04821