Kahramanmaraş ve Çevresindeki Kireçtaşlarının Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri

Ahmet ÖZBEK
1.226 228

Abstract


ÖZET: Son yıllarda inşaat sektöründeki gelişmeyle birlikte, yapılarda ve beton’da kullanılan malzemede yeni arayışlarıda beraberinde getirmiştir. Uzun yıllar boyunca beton üretiminde agrega malzemesi olarak çoğunlukla nehir çökelleri kullanılmıştır. Ancak bu rezervlerin sınırlı olması ve ayrıca çok farklı petrografik özellikteki kayaç parçalarından oluşması bazen beton üretiminde sorunlara neden olabilmektedir. Bu amaçla gelişen teknoloji ile birlikte ana kayadan elde dilen kırmataşlar agrega olarak yol yapımında, dolgularda, beton üretiminde ve yapı sanayinde çeşitli amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır.

Kahramanmaraş ve çevresi özellikle karbonatlı kayaçlar bakımından zengin bir rezerve sahiptir. Bu kayaçlardan en önemli ve yaygın olarak yüzeylenen kayaç ise kireçtaşlarıdır. Özellikle birçok kamu kurumu ve özel sektör yol yapımı beton üretimi vb. çalışmalar için taş ocakları işleterek bu kayaçlardan yararlanmaktadır. Ancak bu kayaçların doğru ve uygun alanlarda kullanılabilmesi için jeolojik ve mühendislik parametrelerinin ortaya konması gerekmektedir.

Bu çalışma ile Kahramanmaraş ve çevresinde yüzeylenen beş farklı kireçtaşı birimi seçilmiş ve bu kayaçların petrografik, fiziksel-mekanik özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla Kahramanmaraş’taki Tut formasyonu, Andırın kireçtaşı, Koçali karmaşığı, Ahırdağı formasyonu ve Parpiyayla formasyonuna ait kireçtaşları incelenmiştir. Bu kireçtaşlarının petrografik, fiziksel-mekanik ve agrega özellikleri standartlarca belirtilen kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu belirlenmiştir. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında kireçtaşlarının beton agregası ve doğal yapı malzemesi olarak kullanımı uygundur.

 

Anahtar kelimeler: Kireçtaşı, Kahramanmaraş, Fiziksel ve Mekanik Özellikler

 

Physical and Mechanical Properties of Limestones Crop out in and around Kahramanmaraş

ABSTRACT: Recently, with the development of the construction sector, new search has been performed for finding materials used in the buildings and in concrete. River sediments are mostly used as aggregate materials in concrete production for many years. However, using of those sediments can cause problems in concrete production, due to limited reserve and sourcing from rocks, which have different petrographic features. For this purpose, with developing technology, crushed rock obtained from host rock are began to be used as aggregate in road construction, in filling, in the concrete and construction industry for various purposes.

Kahramanmaraş and the surrounding areas have rich in carbonate rocks reserves. The most important and widely used outcropping of those rocks are limestone. In particular, many public and private sector benefit from those rocks for road construction, concrete etc. by operating quarries. However, it is necessary to reveal the geological and engineering parameters of those rocks for using in the correct and appropriate areas.

In this study, five different limestone units outcropping in and around the Kahramanmaras were selected, and petrographic and physical-mechanical properties of those rocks were investigated. For this purpose, the Tut Formation, the Andırın Limestone, the Koçali Complex, the Ahırdağı Formation and the Parpiyayla Formation in Kahramanmaraş were examined. Petrographic, physical-mechanical and aggregate properties of those limestones are within acceptable limits based on specified standards. When considering all these features, the limestones crop out in and around the Kahramanmaraş are suitable for use as a natural building material and concrete aggregate.

Keywords: Limestone, Kahramanmaras, Physical and Mechanical Properties

 


Keywords


Kireçtaşı, Kahramanmaraş, Fiziksel ve Mekanik Özellikler

Full Text:

PDF (Türkçe)