Farklı Sıvalı Gazbeton Kompozit Duvarlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi

Turgut KAYA, Cenk KARAKURT
1.345 224

Abstract


Binaların atmosfer koşullarına en çok maruz kaldığı bölümlerden birisi dış duvarlardır. Dış duvarlara sıva uygulaması yapmak, hem enerji verimliliğini artırmakta hem de yapının servis ömrünü artırmaktadır. Bu çalışmada gazbeton duvar üzerine çimento esaslı ve alçı sıva uygulamaları ile üretilen kompozit numunelerin -20, -15, -10 ve -5°C dış ve 18-22°C iç ortam sıcaklıklarında 24 saatlik enerji kayıpları ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar birbirileri ile karşılaştırılıp enerji verimliliği açısından değerlendirilmiştir. Deneysel çalışma sonucunda en düşük dış ortam sıcaklığı olan -20 °C’ de referans olarak alınan A-G numunesine oranla Ç-G-Ç numunesinin % 54, A-G-Ç numunesinin % 46 ve Ç-G numunesinin ise % 20 gibi enerji verimliliği elde edilmiştir. 

 


Keywords


Gazbeton 1; Enerji Verimliliği 2; Alçı Sıva 3; Çimento Esaslı Sıva 4.

Full Text:

PDF (Türkçe)