Dolaylı Akım Denetim Yöntemi ile Denetlenen D-STATKOM için Oransal + İntegral Denetleyici Tasarımı

Resul ÇÖTELİ, Beşir DANDIL
1.152 187

Abstract


Son yıllarda, güç elektroniği ve mikroişlemci alanındaki gelişmelere bağlı olarak güç kalitesini iyileştirmek ve sistem güvenilirliğini artırmak için evirici tabanlı kompanzasyon aygıtları dağıtım sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Evirici tabanlı bu aygıtlar “Güç Kalitesini Düzeltici Aygıtlar” (GKDA) olarak isimlendirilirler. Dağıtım STATik KOMpanzatör (D-STATKOM), dağıtım sistemlerinde güç kalitesini iyileştirmek için kullanılan güç elektroniği tabanlı bir kompanzatördür. Bu çalışmada, dolaylı akım denetim yöntemi ile denetlenen bir D-STATKOM’un çıkış akımlarının ve DA-hat geriliminin denetimi için Oransal + İntegral (PI) denetleyici tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla,  D-STATKOM’un AA ve DA tarafının matematiksel modeli oluşturulmuştur. Daha sonra AA ve DA tarafın matematiksel modelleri dq-eksenine dönüştürülmüştür. Her iki taraf için indirgenmiş devre modelleri kullanılarak dq-eksen akım denetiminde ve DA-hat gerilimi denetiminde kullanılan PI denetleyici parametreleri belirlenmiş ve bu parametreler kullanılarak referans değişmi ve bozucu giriş şartları altında elde edilen benzetim sonuçları verilmiştir.

Keywords


D-STATKOM, Oransal + İntegral Denetleyici, dq-eksen akımlarının denetimi, DA-hat gerilimi denetimi

Full Text:

PDF (Türkçe)