Dairesel Konduitlerde Hava Delik Çapının Hava Giriş Oranına Etkisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

Mehmet ÜNSAL, Ahmet Serdar YILMAZ, Pelin YÜCEL
1.174 213

Abstract


Doğal su kaynaklarındaki çözünmüş oksijen miktarı, suyun kirlilik derecesini gösteren önemli bir su kalite parametresidir. Aynı zamanda, sudaki canlı yaşamı açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Su içerisinde doğal olarak meydana gelen birçok biyolojik olay ve kimyasal reaksiyon, çözünmüş oksijen miktarının azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda, havalandırma yapılarak oksijenin yeniden suya kazandırılması gerekmektedir. Hidrolik yapılar, akarsu ile kısa bir süre temas halinde olmalarına rağmen; çözünmüş oksijen miktarını artırmada etkin bir role sahiptirler. Akarsuda doğal ortamda uzun mesafede ve sürede meydana gelebilecek oksijen transferi, yapılacak olan bir hidrolik yapı ile kısa mesafede ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada, dairesel kesitli yüksek basınçlı kapaklı konduitlerin hava delik çapının havalandırma performansı üzerindeki etkisi yapay sinir ağları ile modellenmiştir.  Deney sonuçları ile model sonuçları arasında oldukça yüksek benzerlik elde edilmiştir. Modelleme sonucunda R2 değeri 0.98 olarak elde edilmiştir. Bu çalışma sonucuna göre yapay sinir ağları dairesel kondüitlerde hava delik çapının hava giriş oranı üzerindeki etkisinin modellenmesinde başarılı olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.   


Keywords


Civil Engineering, Environmental Engineering

Full Text:

PDF (Türkçe)