Venturilerin Ozon Enjeksiyon Performansının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

Yakup CUCİ, Mehmet ÜNSAL, Ahmet Serdar YILMAZ, Hatice Kübra KIRMACI
1.202 187

Abstract


Venturiler havalandırma işleminde oldukça aktif olarak kullanılan hidrolik yapılardandır. Bu çalışmada venturinin boğaz bölgesinde açılan delikten vakumlanan ozon gazının performansı yapay sinir ağları ile modellenmiştir. Modelleme çalışmasında Dt/D= 0.50 ve Dt/D= 0.75 olan iki tip venturinin farklı boylardaki ozon enjeksiyon verimi değerleri kullanılmıştır. Modelleme sonucunda R2 değeri 0.971 gibi oldukça yüksek çıkmıştır. Deney sonuçları ile model sonuçları arasında iyi bir uyum elde edilmiştir.  Buradan yapay sinir ağlarının venturilerde ozon enjeksiyon veriminin modellenmesinde kullanılabileceği görülmüştür.


Keywords


Civil Engineering

Full Text:

PDF (Türkçe)