Farklı Bor Bileşik Kullanılarak MDF-AYPE Odun Plastik Kompozitlerin Yangına Dayanıklılığının Araştırılması

Ertuğrul ALTUNTAŞ, Tufan SALAN, Mehmet Hakkı ALMA
1.519 215

Abstract


Yapılan bu çalışmada, yangına dirençli termoplastik esaslı kompozit malzeme üretimi için endüstriyel lifsel atık kullanıldı. Bu amaç için lignoselülozik atık olarak mobilya fabrikası atıkları (MDF atıkları) tercih edildi. Termoplastik malzeme olarak da alçak yoğunluklu polietilen(LDPE) kullanılmıştır. Yangın karşı direnci artırmak için %12 oranında borik asit, boraks ve çinko boraks kullanıldı. Ayrıca lif-plastik arasında uyumsuzluğu gidermek amacıyla MAPE tercih edildi. Kompozit malzemesinin üretimi aşamasında çift vida ekstruder kullanıldı. Bu aşamada elde edilen granül malzeme 170 oC’de sıcakta presde levha haline getirildi. Elde edilen levhalar ASTM standartlarına uygun kesilerek mekanik test önekleri hazırlandı. Üretilen kompozit malzemelerin mekanik (eğilme direnci, çekme direnci, şok direnci, shore D),  fiziksel(su alma testi), termal özellikleri (TGA) ve yangın testleri (yanma Testi ve LOI) araştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre borlu bileşiklerin özellikle çinko borat maddesi odun plastik kompozitlerin yangına karşı direncini artırdığı anlaşılmıştır.


Keywords


Kompozitlerin yangına direnci, odun plastik kompozit, MDF atıkları

Full Text:

PDF (Türkçe)