Risk Analizi: Bir Otomotiv Fabrikasında Gerçekleştirilen X Tipi Karar Matrisi Uygulaması

Pırıl TEKIN, Rızvan EROL
2.102 389

Abstract


Risk analizi değerlendirmesi; finansal karlılık ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularından dolayı gerek küçük gerekse büyük ölçekli işletmeler için oldukça önemlidir. Bu konulara, yakın zamanda getirilen yasal zorunluluklarda eklenince, kurumlar için artan önem katlanarak devam etmektedir. Özellikle vurgulanan risk değerlendirmesi kavramının gerekliliği; aslında risklerin sorun haline gelmeden tanımlanmasının sağlanarak, öngörülen risklerin oluşma olasılıklarının ve/veya etkilerinin en aza indirilmesinin sağlanması aşamalarında açıkça hissedilmektedir. Bu amaçlar çerçevesinde planlanan ve hazırlanan faaliyetler bütünü, kurumların önce iş sağlığı ve güvenliği açısından, daha sonra da üretim işleyişleri açısından karşılaşılabilecek aksaklıkların ortadan kaldırılması ve önlenmesi prensibine dayanır.

Ele alınan bu çalışma kapsamında, Türkiye genelinde büyük pazar payına sahip bir otomotiv sektörü işletmesinin aktif olarak kullandığı toplantı ve seminer salonlarında risk analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla uygulama alanı, X tipi risk analizi metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca uygulanan yaklaşım sonucunda tehlikeler önem derecelerine göre önceliklendirilerek, ortaya çıkan riskler haritalanmıştır. 


Keywords


Risk Değerlendirmesi; İş Sağlığı ve Güvenliği; X Tipi Karar Matrisi; Otomotiv Sektörü

Full Text:

PDF (Türkçe)