Tekstil Atığı “Klima Tozu”ndan Selüloz Eldesi: Nitroselülozun Sentezi ve Karakterizasyonu

Cengiz Ayhan ZIBA, Sümeyye AKARSU, Gökhan GÖNÜL, Mustafa DOLAZ
1.494 264

Abstract


Bu çalışmada selüloz içeren tekstil atıklarından geri dönüşümle selüloz ve nitroselüloz elde edilerek ülke ekonomisine kazandırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla tekstil fabrikalarında ekonomik değeri olmayan selüloz içeriği oldukça yüksek “klima toz”u diye tabir edilen atıklar değerlendirilmiştir. Bu atıklar öncelikle NaOH ile pişirilip ardından NaOH/H2O2 karışımında ağartılmıştır. Safsızlıklarından arındırılan selüloz, değişik sürelerde ve oranlarda H2SO4/HNO3 karışımda nitrolanarak Nitro Selüloz (NS) veya Selüloz Nitrat elde edilmiştir. Sentezlenen nitro selülozun yapısı FTIR ile aydınlatılarak, yüzey morfolojileri SEM ile termal bozunmaları DSC analizleri ile incelenmiştir. Nitrolamada en yüksek verim, 70 ve 60 mL HNO3 ile 30 ve 40 mL H2SO4 karışımında nitrolanan NS-1.3 ve NS-1.4 nolu örneklerde gözlenmiştir. Azot içeriğine bağlı olarak nitroselüloz, plastikler (selüloid), vernikler, yapıştırıcılar ve patlayıcıların (dumansız barut, dinamit) yapımında kullanılmaktadır.

Keywords


Çevre Mühendisliği ve kimya

Full Text:

PDF (Türkçe)