Tekstil Atıklarından Selüloz Eldesi, Metil Selüloz Sentezi, Karakterizasyonu ve Çimento Pastasında Kullanımı

Ali KOÇ, Cengiz Ayhan ZIBA, Sümeyye AKARSU, Burcu ORHAN, Mustafa DOLAZ
1.323 590

Abstract


Bu çalışmada, Denizli’de havlu üreten tekstil fabrikalarında atık olarak ortaya çıkan kırpıntılardan, selüloz elde edilmiştir. Bu kırpıntılar NaOH ve H2O2 ile temizlenerek ağartılıp 0 oC’de NaOH ile merserize edilmiştir. Sonra dimetil sülfat (DMS) ile mikrodalga ışını altında Metil selüloz (MC) sentezlenmiştir. Metil selülozun yapısı 1H-, katı-13C-NMR ve FT-IR spektroskopisi ile aydınlatılarak DS değeri 1,37 ve viskozitesi 400 cP bulunmuştur. SEM analiziyle yüzey morfolojisi, DTA-TG ve DSC analizleri ile termal davranışı incelenmiştir. Ayrıca MC’un  çimento pastasının hidratasyon (prizlenme) süresi üzerine etkisi araştırılmıştır. Standart numunede 100’üncü dakikada prizlenme başlarken, MC ilavesiyle bu süre 140’ıncı dakikaya kaymıştır. Hidratasyon bitişi standart numunede 180’inci dakikada gerçekleşirken 4/1000 (w/w) oranında MC ilavesiyle 230’uncu dakikaya uzadığı görülmüştür.


Keywords


Atık selüloz, metil selüloz, mikrodalga ışını, NMR, prizlenme süresi

Full Text:

PDF (Türkçe)