Tekstil Atık Sularında Renk Gidermede Kullanılan Koagulantlar: Nişasta ve CMPS’nin Floklaşmaya Etkisi

Cengiz Ayhan ZIBA, Sümeyye AKARSU, Muhammed ARSLANTAŞ, Mustafa DOLAZ
1.569 521

Abstract


Tekstil endüstrisi atık sularının önemli parametrelerinden biri olan renktir. Atık sulardaki boyarmaddeler ışık geçirgenliğini ve fotosentetik aktiviteyi azaltarak çözünmüş oksijen konsantrasyonunu düşürmektedir. Bu atık suların arıtımı, yüksek konsantrasyonda boyar madde, tekstil yardımcı kimyasalları ve kompleks yapıda bileşikler içerdiğinden oldukça zor ve problemli bir hal almaktadır. Bu yüzden boyar madde ihtiva eden atık suların arıtımı adsorpsiyon, kimyasal ve fotooksidasyon gibi ileri arıtma teknikleri kullanılarak yapılmaktadır.

Bu çalışmada, FeSO4, FeCl3, PAC ve PFAC koagülantları ile APA floklaştırıcısı yanında APN ve CMPS’nin yardımcı koagülant etkisi araştırılarak, süre, hız, pH ve miktar optimizasyonu yapılmıştır. FeCl3 ve APN’nin birlikte kullanılarak yapılan renk giderimi çalışmalarında 0,084 absorbans değeri ile en iyi sonuç elde edilmiştir. Böylece, tekstil fabrikasında nişasta içerikli haşıl yıkama atık suyunun arıtma tesisine iletilmesi renk giderimi üzerine etkili olacaktır. Arıtmada kullanılan kimyasalların yanında APN veya CMPS’nin bulunması, yüksek verimdeki renk giderimini daha ekonomik kılacaktır. 


Keywords


Environmantal Engineering

Full Text:

PDF (Türkçe)