Tekstil Atık Külü İle Tekstil Atıksuyundan Renk Giderimi

Yağmur UYSAL, Fatma Nur KERECİ
1.574 187

Abstract


Tekstil atıksuları toksik ve kompleks boya bileşiklerini içeren genellikle renkli atıksulardır. Uçucu küller çevre açısından önemli riskler doğurabilen endüstriyel bir katı atıktır. Genellikle endüstrilerde kömür gibi fosil yakıtların ve evsel atıkların vb. yakılması sonucunda yüksek miktarlarda açığa çıkmaktadır. Uçucu küller adsorbent olarak kullanılma potansiyeli olan ve bu şekilde çeşitli çalışmalarda adsorbent özelliklerinin denendiği atıklardır. Tekstil atıksularından renk giderimi, atıksuların deşarj edildiği alıcı su ortamlarındaki ekolojik yaşamın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla, artıma tesislerinde renk giderimine yönelik biyolojik ve kimyasal arıtma yöntemleri denense de, bunların büyük kısmı başarılı sonuçlar vermemekte veya oldukça maliyetli olmaktadır. Bu çalışmada, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasından alınan renkli atıksudan adsorpsiyonla renk gideriminde, yine fabrikanın kendi atık külü adsorbent madde olarak kullanılmış ve adsorpsiyon prosesi için optimum koşullar araştırılmıştır.


Keywords


Adsorption; Color; Decolorization; Fly ash; Wastewater

Full Text:

PDF (Türkçe)