Engelli Bireylerin Eğitim ve İş Hayatında Kullanabilecekleri Akıllı Alet Panosu

Turab SELÇUK, Hüseyin TAMER, Zeynel BAŞ, Ahmet ALKAN
1.426 218

Abstract


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2011 yılında yapmış olduğu nüfus ve konut araştırması verilerine göre ülkemizde 4.882.841 engelli birey yaşamaktadır. Sayıları azımsanmayacak kadar çok olan bu bireylerin toplumda etkin olarak rol almaları önem arz etmektedir. Devlet tarafından, gerek kamuda gerek özel sektörde %3 oranında engelli çalışan bulundurmak zorunlu hale getirilmiştir.  Bununla birlikte gelişen teknolojik imkânlar sayesinde bu bireylerin iş hayatında etkin şekilde yer alması topluma kazanım açısından önemlidir.  Bu amaçla, iş yükü gerektiren alanlarda çalışan engelli bireylerin kullanabileceği bir alet panosu tasarlanmıştır. Üzerindeki görsel ve işitsel uyarılar sayesinde üç farklı engel grubundaki (görme, işitme, zihinsel)  bireylerin kendilerinden istenilen alete kolaylıkla ulaşması sağlanmaktadır. Pano, sahip olduğu ses tanıma özelliği ile zihinsel engelli bireylere, mobil cihazla kontrol edilmesiyle işitme engelli bireylere, üzerindeki kabartma yazılarla görme engelli bireylere hitap etmektedir. Bu yönleriyle düşünüldüğünde, oluşturulan prototip ürün sadece üzerindeki aletler ve seçeneklerle sınırlı olmayıp, ihtiyaca göre değişiklikler yapılabilecek bir tasarım altyapısına sahiptir. Tasarlanan akıllı tahta farklı engelli gruplarda denenmiş olup, yüksek doğruluk elde edilmiştir. Sonuçlar, önerilen tahtanın üç özürlü grubu eğitmek için kullanılabileceğini göstermiştir.


Keywords


Android İşletim Sistemi, Arduino, Engelli birey, Ses tanıma

Full Text:

PDF (Türkçe)