Information For Readers

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 1997 yılında yayın hayatına başlamış olup, 1999 yılı hariç bugüne kadar aralıksız yılda 2 sayı halinde hakemli ve danışma kurullu olarak yayın hayatına devam etmektedir. Fen ve mühendislik alanlarındaki gelişmelerin ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmasına, değerlendirilmesine ve bilim dünyasına duyurulmasına katkılar sağlamayı amaçlamış olan dergimiz, tüm bilimsel çalışmaları etik kurallar ve bilimsellik anlayışı içerisinde yayınlama misyonunu benimsemiştir.

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2009 yılından itibaren

format, vizyon ve misyonunda köklü değişikliğe giderek, çağın ve uluslararası bilim dünyasının gereklerini yerine getirme görevi içinde yeniden yapılanmıştır. Bu amaçla 2009 yılından itibaren

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi olmak üzere iki ayrı elektronik dergi olarak yılda 2 sayı çıkarılmaktadır.

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde makale kabul eden her iki dergimiz uluslararası kabule sahip

SCI- Expanded, Engineering index vb. gibi indekslerde taranmak için gerekli şartları yerine getirmeye çalışacaktır. Bundan sonraki yayın hayatında, bilimsellik ve etik kuralları çerçevesinde yoluna devam edecek olan her iki dergi, siz değerli bilim adamı ve okuyucularının Türkçe ve

İngilizce olarak yazılmış bilimsel araştırmalarını; makale, editöre not, derleme ve araştırma notu şeklinde yayınlamaya devam edecektir.

 

Dergimizde basılan makalelere araştırmacıların yapacağı atıflar, dergilerimizin ulusal ve uluslararası indekslerce taranması ve kabul görmesi açısından çok önemlidir.

 

Vizyon ve misyonunumuzun gerçekleşmesine katkı sağlayacak editörler kuruluna, yayın kuruluna ve zamanlarını ayırmak suretiyle hakemlik yapan değerli öğretim üyelerine yapacakları katkılardan dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

 

Saygılarımızla

Prof. Dr. M. Hakkı ALMA

Baş EditörISSN: 1309-1751