Vol 14, No 1 (2011)

Table of Contents

Research Articles

Soil-Structure Interaction in RC Frame Buildings from Strong-Motion Recordings PDF
Mehmet Cemal Genes, Ela DOĞANAY, Murat BİKÇE, Selçuk KAÇIN
Türkiye'de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme PDF
Furkan Dinçer
Dynamic Analysis Of Composite Sandwich Beams Under Moving Mass PDF
volkan kahya, Ayman S MOSALLAM
Bakır-Çinko İkili Metal Karışımının Synechocystis sp. E35 ile Biyosorpsiyonu/Biyobirikimi PDF
Sevgi Demirel, Beyza ÜSTÜN, Belma ASLIM
Uygulanan Voltaj Değeri İle Pvb Nanolif Çapı Arasındaki İlişki PDF
Remzi Gemci, Fatma Yener, Hayriye Hale Solak
Development and Validation of Spectrophotometric Methods for Determination of Thiamphenicol in Capsule Forms PDF
Aysegul Golcu, Derya Tarinc


ISSN: 1309-1751