Vol 16, No 1 (2013)

Table of Contents

Research Articles

Effects of Magnetic Field, Buoyancy and Conjugate Heat Transfer on Flow over a Vertical Thin Plate PDF
Ahmet KAYA, Orhan AYDIN
Atık Pil Kömürü Ve Yumurta Kabuğunun Radyasyon Tutucu Materyal Olarak Üretimde Kullanılması PDF
Hanifi BINICI, Hüseyin TEMIZ, Ahmet SEVINC, Mustafa EKEN, Adnan KUCUKONDER, Taner ERGUL
Alan Zayıflatmasız ve Alan Zayıflatmalı, Akı ve Moment Döngülü Akım Referanslı Pwm İndirekt İleri Beslemeli Vektör Kontrolü PDF
Sevcan AYTAC KORKMAZ, Hasan KURUM
Güneş Pilinin Bir Diyotlu Eşdeğer Devre Yardımıyla Matematiksel Modelinin Çıkartılması ve Parametrelerinin İncelenmesi PDF
Hasan Rıza OZCALIK, Saban YILMAZ, Erdal KILIC
EEG İşaretlerine Uygulanan Bağımsız Bileşen Analizinin Migren Teşhisindeki Başarı Oranına Etkisi PDF
S. Batuhan AKBEN, Ahmet ALKAN
Measurement of K X-Ray Cross-Sections for Elements with 22 ≤ Z ≤ 42 at Liquid Nitrogen Temperature PDF
Omer SOGUT, Adnan KUCUKONDER, Erdal KUCUKONDER, Hanife CAM
Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi PDF
Kubra CETINASLAN, Serin MEZARCIÖZ, Suat CETINER
Derin Çekme İşlemi Üzerine Kalıp Geometrisinin Etkisinin Sonlu Elemanlar Analizi PDF
Vedat TASDEMİR


ISSN: 1309-1751