Vol 19, No 2 (2016)

Table of Contents

Research Articles

Kabak ve Patlıcan Dilimlerinin Kuruma Davranışının Deneysel İncelenmesi PDF (Türkçe)
Muhammed Safa KAMER, Hüseyin Emre ŞAHİN, Kerim SÖNMEZ, Muharrem İMAL, Ahmet KAYA
Enerji Ekonomisi Açısından Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojilerinin Isıtma -Soğutma Kapasitelerinin Analizi PDF (Türkçe)
Muharrem İMAL, Taha KISAKESEN, Ahmet KAYA
Bitkisel Yağ ile Farklı Sıcaklıklarda Muamele Edilen Toros Göknarı Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri PDF (Türkçe)
Bekir Cihad BAL
Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi PDF (Türkçe)
Suat ÇETİNER, Mehmet Resat BELTEN
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi’nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Mahmut REİS, Hurem DUTAL, Bülent ABIZ, Nurşen BOLAT
Investigation of Heat Transfer Enhancement by using Al2O3/water Nanofluid in Rectangular Corrugated Channel PDF
Nehir TOKGÖZ, Veli ÖZBOLAT, Beşir ŞAHİN
Tıkayıcı Uyku Apnesinin Yapay Sinir Ağları ve Morfolojik Filtreler kullanılarak Sınıflandırılması İçin Yeni Yöntem PDF (Türkçe)
Ali ÖTER, Osman AYDOĞAN, Mahmut Kemal KIYMIK, Deniz TUNCEL
Bir Kâğıt Fabrikasındaki Kojenerasyon Tesisinin Enerji Ve Ekserji Analizi PDF (Türkçe)
Ahmet KAYA, Muhammed Mustafa DUYMAZ, Muharrem İMAL
Bir Hidroelektrik Santralin (HES) Elektrik Şebekesindeki Harmonik Oluşumuna Etkisinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Mustafa TEKİN, Ö. Fatih KEÇECİOĞLU, Ömer ERAFŞAR, Mustafa ŞEKKELİ
Masonry Infill Walls Effect In Short Column Formation In Rc Buildings: A Case Study PDF
Mehrzad Mohabbi YADOLLAHI, Ahmet BENLİ, Sadık VAROLGÜNEŞ
Elazığ ve Malatya’da Bazi İlköğretim Binalarının Isıl Konfor ve Koruma Değerlendirmesi PDF (Türkçe)
Sevil AY, Nurdan BAYKUŞ, Cevdet Emin EKİNCİ
Yüksek Yoğunluklu Lif Levhanın Bazı Özellikleri Üzerine Dolomit Mineralinin Etkisinin Araştırılması PDF (Türkçe)
Ferhat ÖZDEMİR
Koroner Arterlerin Bölütlenmesi Temelli Bir Karar Destek Sistemi PDF (Türkçe)
Turab SELÇUK, Mehmet TEKİNALP, Ahmet ALKAN
Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Kimyasal ve Elektrokimyasal Arıtım Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin Araştırılması PDF (Türkçe)
Elif Bahar DURAN, Yakup CUCİ


ISSN: 1309-1751