Konuralp Tıp Dergisi

210.907 171.077

Cilt 8, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Mesleklerarası İşbirliği için Gönüllülük: Litvanya Toplum Hemşireleri ve Aile Hekimlerinin Tutumları
I Liseckiene
Bir Üniversite Hastanesinde Çoklu Antibiyotik Dirençli Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonları İçin Risk Faktörleri-Bir Vaka-Kontrol Çalışması
C USTUN
Pulmoner Emboli Tanısında D-Dimer, Fibrinojen ve D-Dimer / Fibrinojen Oranının Rolü
S YILMAZ
Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Obez Hastaların Tiroid Hormon Düzeylerinin ve Tiroid Ultrasonlarının Değerlendirilmesi
A YILMAZ
Romatoid Artritli Hastalarla, Tip 2 Diabetik Hastaların Uyku Bozuklukları Açısından Karşılaştırılması
NŞ YAŞAR BİLGE
Hastalarda Hekim Algısına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Hekim İlişkili Sağlık Hizmeti Algılama
M HEYBET
Sağlık Personelinin Sağlık Okuryazarlığı Kavramı Hakkındaki Bilgi Düzeyi
Y DURMAZ
Ankara Merkezinde Çalışan 40 Yaş ve Üstü Aile Hekimlerinin Kanser Taramalarını Kendilerine Yaptırma Oranları
AS TEKİNER
Afyonkarahisar İlinde Evlerinde Yaşayan 85 Yaş ve Üstü İleri Yaşlıların Genel Yaşam Koşullarının Değerlendirilmesi
Ş ŞİŞE
Sigara Bırakma Başarısında; Çay, Kahve, Alkol İçme Alışkanlıklarının, Kilo Alma Korkusunun ve Tedavi Yöntemlerinin Rolü
İ FİDANCI
Aile Hekimlerinin Aile Danışmanlığı Hakkındaki Görüş ve Önerileri
K TAŞTAN
Babalarda Doğum Sonu Depresyonu ve Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi
GC CEYHUN PEKER
Bergama’da İki Bin Yıllık Bir Hastane ve Bir Hekim: Asklepion ve Galen
ŞM KUŞKONMAZ


ISSN: 1309-3878