Cilt 6, Sayı 2

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

Editör Notu ve İçindekiler PDF
İsmail AYDOĞAN
BİR EĞİTİM ARACI OLARAK MODERNİZM VE MÜSLÜMANLARIN AÇMAZI PDF
İsmail AYDOĞAN
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE İNOVASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ İLİŞKİSİ PDF
A. Celil ÇAKICI, Harun ÇALHAN, Kurtuluş KARAMUSTAFA
TAŞRADA BİR HALKEVİ (KESKİN) REİSİ REFET KANDEMİR (D:1320(Rumi)/1322(Hicri)- 01.07.1904- Ö:12.03.1993) PDF
Hamit PEHLİVANLI
XVI. YÜZYILDA KIRŞEHİR SANCAĞINDA NÜFUS YAPISI PDF
Rafet METİN
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AFETLERE YÖNELİK İNANIŞLARININ İNCELENMESİ PDF
Adem ÖCAL, Erdal YILDIRIM, Hamza YAKAR, Erdi ERDOĞAN
MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI’NDA BELİRTİLEN ÖĞRENME MERKEZLERİNİN UYGULAMAYA YANSIMALARININ İNCELENMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ PDF
Hülya GÜLAY ÖGELMAN, Esra KARAKUZU
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YAPISAL BİR KRİZİ OLARAK EURO KRİZİNİN NEDENLERİ VE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Ömer ŞANLIOĞLU
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ PDF
Veli TOPTAŞ
MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATININ İDEOLOJİSİ VE MISIR SİYASETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ PDF
İrfan Kaya ÜLGER
DEĞERLER EĞİTİMİ VE BİR FABRİKA OLARAK MODERN OKUL PDF
Ali Faruk YAYLACI
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN LETAİF-İ RİVAYAT KİTABINDAKİ ‘ÇİNGENE’ HİKÂYESİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ UNSURLARI PDF
Nurullah AYKAÇ, Salim PİLAV
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ LABORATUVARINDA KARŞILAŞILAN DEĞERLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ PDF
Harun ÇELİK, Damla ÇAMLIBEL, Esra DUYGU
1940’LI YILLARIN ZONGULDAK’INDA SOSYAL HAYATTAN EDEBİYATA YANSIMALAR BAĞLAMINDA MEHMET SEYDA’NIN ZONGULDAK HİKÂYELERİ PDF
Musa DEMİR
FIKHÎ BAKIŞ AÇISIYLA AHLÂKÎ DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI PDF
Ayten EROL
EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Oktay KIZILKAYA, Emrah SOFUOĞLU, Orhan ÇOBAN
BİM MAĞAZALAR ZİNCİRİNİN 2008-2015 DÖNEMİ FİNANSAL PERFORMANSININ ELECTRE III YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ PDF
Aşır ÖZBEK
SINIF YÖNETİMİ ALANINDA ULAKBİM’DE TARANAN MAKALELERİN İNCELENMESİ PDF
Perihan ŞARA, İbrahim KARADEDELİ, Gülcihan HASANOĞLU
ECZANE ÇİZELGELEME PROBLEMİ: BİR ÖRNEK UYGULAMA PDF
Aydın ÇOPUR, Berciz ASLAN, Şeyda GÜR, Tamer EREN
DEVLET OKULLARINDA VE ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA PDF
Ezgi DEDE
GERÇEKLİKTEN KURMACAYA KELLECİ MEHMET ANLATILARI PDF
Muhittin DOĞAN
TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU PDF
Hüseyin ERTUĞRUL
BELEDİYE ZABITA ÖRGÜTÜNÜN ÖRGÜTSEL VE İŞLEVSEL GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Savaş ŞİMŞEK
FARKLI BİR OLAY YERİ OLARAK SANAL GERÇEK PDF
Doğuhan Murat YÜCEL


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


İletişim

Telefon Numarası: +90 0318 357 35 92

Faks Numarası: +90 0318 357 35 97

e-mail: sbd@kku.edu.tr

Posta Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, 71450, Yahşihan-KIRIKKALE