Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature

187.848 105.192

Cilt 2, Sayı 4 (2016)

İçindekiler

Yayın Kurulu

Editörlerden PDF
Editörlerden Editörlerden
Jenerik PDF
Jenerik Jenerik
İçindekiler PDF
İçindekiler İçindekiler

Makaleler

NEDÎM DÎVÂNI’NDA ATEŞ VE ATEŞLE İLGİLİ KELİMELERİN KULLANIMI PDF
Sevim BİRİCİ
MANZUM SÖZLÜK LİTERATÜRÜNE EK, BUDİNLİ CİHÂDÎ VE TEŞRÎH-İ TIBÂ' İSİMLİ TÜRKÇE – ARAPÇA MANZUM SÖZLÜĞÜ PDF
Hasan DOĞAN
AYNI DÖNEMDE YAZILMIŞ ANTOLOJİK İKİ TEZKİRENİN (SİLAHDÂR-ZÂDE TEZKİRESİ VE ŞEFKAT TEZKİRESİ) BENZERLİĞİ ÜZERİNE PDF
Ramazan DURAN
KÂNÎ MÜNŞEATINDA MİZAH PDF
Halil İbrahim HAKSEVER
RAVZATÜ’L-EŞ’AR’DAN HAREKETLE EHL-İ BEYT VE KERBELÂ İÇE-RİKLİ MANZUM METİNLER İÇİN BİR İNCELEME ÖNERİSİ PDF
ABUZER KALYON, Filiz KALYON
ŞEVKET BULUT’UN HİKÂYELERİNDE “İNANÇ” TEMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
MUSTAFA KARABULUT
ALMANCA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Bülent KIRMIZI
Yahya Kemal’in Şiirlerinin Simge Kurgusu ve Görüntü Düzeyleri PDF
Veysel ŞAHİN
Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Kimlik Kurgusu ve Benlik Algısı PDF
Veysel ŞAHİN
DEDE KORKUT KİTABINDA GEÇEN ATASÖZLERİ VE BU ATASÖZLERİNİN BUGÜNKÜ TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ YANSIMALARI PDF
Yusuf Can TİRAŞ, Halil İbrahim ERTÜRK
TÜRKÇEDE “BÖYLE, ŞÖYLE, ÖYLE” KELİMELERİNİN İŞLEVİNE DAİR PDF
Muzaffer UZUN

Yayın Değerlendirme

BİR HİCİV USTASI ŞAİR EŞREF PDF
İbrahim BİRİCİK
YAVUZ SULTAN SELİM’İN ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER BARİKA ŞEYH VASFİ PDF
ABUZER KALYON