Editörler ve Kurullar

Editörler

  1. DergiPark Yardım
  2. Prof. Dr. Bahir SELÇUK, Fırat Üniversitesi, Türkiye
  3. Doç. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Türk dili ve Edebiyatı
  4. Prof. Dr. Beyhan Kesik, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. TDE Bölümü, Türkiye
  5. Arş. Gör. Merve Büyükada, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü