ANAMUR AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ'NE KATKILAR-2

Gönül ERDEM NAS
1.958 1.101

Öz


Anamur, Mersin ilinin kara yolu ulaşımı en zor ilçesidir. Yaklaşık dört bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan ilçe, Osmanlı döneminden bu yana daima İçel ilinin kazasıdır. Bu uzaklık dil çalışması için çok bereketli bir saha sağlamaktadır. Deniz kenti olmasına karşın ekonominin neredeyse tamamının tarıma dayalı oluşu turizme bağlı göçün önüne geçmiş böylelikle nüfusunun tamamı Yörük olan bu kentin yapısı da korunmuştur. Anamur, dil zenginliği bakımından akademik olarak çalışılmamış bir yöre olmasıyla birlikte yapılan yol çalışması ve hızla gelişen iletişim teknolojileri sebebiyle var olan bu zenginliğin ortaya hızlı bir şekilde çıkarılması gerekmektedir. İlki yayımlanan bu çalışmada yer alan 3 köy şuan haritada yok olmuştur. Sebebi ise Kıbrıs’a gidecek suyun Anamur’dan sağlanması böylelikle baraj suları altında kalmasıdır. Bu çalışmada birinci çalışmada gidilen köylerle birlikte hiç gidilmemiş diğer köylere gidilerek derlemeler yapılmış bunlar kayıt altına alınarak transkribe edilmiştir. Derlemede 57 kelime ve kelime öbeği tespit edilmiştir. Bu kelime ve kelime öbeklerinin 41 tanesinin Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (Derleme Sözlüğü)’nde bulunmadığı geri kalan 16 kelime ve kelime öbeğinin ise sözlükte farklı anlamlarda bulunduğu görülmüştür. Bu anlamda çalışmanın Derleme Sözlüğü’ne katkı sağlaması ve bu Yörük coğrafyasının keşfedilmeyi bekleyen birçok yeri için araştırmacılara ilham-kaynak sağlaması amaçlamaktadır. 


Anahtar kelimeler


 Yörüks, Anamur Dialect, Supplementation, Lingusitic. 

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20322/lt.87615

Referanslar


Umar, Bilge. (1993).Türkiye’deki tarihsel Adlar, İnkılâp Yayınları, İstanbul.

Sümer, Faruk. (1992).Oğuzlar, TÜDAV, İstanbul.

Erim, Mustafa. (2014).Osmanlı Belgelerinde İçel Sancağı Anamur Kazası, Hemen Kitap, Mersin.

Karahan, Leyla. (1996). Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yayınları, Ankara.

Büyük Türkçe Sözlük (http://tdkterim.gov.tr/bts/).

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (http://tdkterim.gov.tr/ttas/)