BİLGE KADININ AYNADAKİ YÜZÜ (HALİDE EDİP ADIVAR’IN ROMANLARINDA YAPI VE İZLEK)

Fatih ERZEN
1.315 563

Öz


Yrd. Doç. Dr. Veysel ŞAHİN’in kaleme almış olduğu “Bilge Kadının Aynadaki Yüzü (Halide Edip Adıvar’ın Romanlarında Yapı ve İzlek) “ adlı çalışma Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemi ve cumhuriyetimizin kuruluş dönemi gibi tarihimizin en önemli kırılma anlarına şahitlik eden ve bu dönemleri eserlerinde işleyen ‘Arafta’ kalmış bir sanat anlayışının en önemli temsilcilerinden biri olan Halide Edip Adıvar’ın bütün romanlarını yapı ( olay örgüsü, zaman, mekan, şahıs kadrosu vb. ) ve izleksel kurgu açısından detaylı bir şekilde ele alır. Şahin’in, “Bilimsel tarafsızlık ilkesiyle” (s. 25) kaleme aldığı eser Halide Edip Adıvar’ın romanlarını incelemenin dışında Onun hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında okuyucuya geniş bilgiler verir. “Bilge Kadının Aynadaki Yüzü (Halide Edip Adıvar’ın Romanlarında Yapı ve İzlek) “ adlı çalışma, geçtiğimiz yıl Akçağ Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Eser, başta "Ön Söz” (s. 25-26) olmak üzere “Üç Bölüm” , bir “Sonuç” ve “Kaynakça”dan meydana gelir.


Tam metin:

PDF