BALKAN TÜRKLERİ VE GÖÇ KONULU YENİ BİR AKADEMİK ESER: BALKAN TÜRKLERİNİN MUHACİR EDEBİYATI İNCELEMELERİ

Can ŞEN
1.409 372

Öz


İnsanların bireysel veya kitlesel olarak isteğe bağlı ya da zorunlu sebeplerle yaşadıkları coğrafyayı terk ederek başka şehirlere, ülkelere yerleşmesi olarak tanımlayabileceğimiz “göç” olgusu esas olarak sosyolojinin çalışma alanına girmekle birlikte tarih ve edebiyatla da doğrudan bağlantılıdır. Milletlerin ilk edebî ürünleri olarak kabul gören destanlardan bugüne kadar göç, edebiyatta sık işlenen temalardan biri olarak karşımıza çıkar. Bunun sebebi geçmişten günümüze doğal afetler, iklim değişmeleri, siyasî sorunlar ve savaşlar gibi pek çok olumsuz etkenin insanları göçe zorlamasıdır. Her türlü edebiyat eserinin temel konusu insan olduğuna göre, insanlık tarihinin sancılı süreçleri olan göçler de edebiyatta geniş bir yer bulur.

Tam metin:

PDF