ÂGEHÎ DÎVÂNI “TA’VİZÜ’L-ÂŞIKÎN”İN MONOGRAFİK TAVSİFİ

Feridun TEKİN
1.352 320

Öz


Harezm edebî sahasının önemli temsilcilerinden biri olan Âgehî XIX. yüzyılda yaşayıp orijinal eserler kaleme almış bir sanatçıdır. Çağatay edebiyatının son ve güçlü temsilcilerinden bir olan Âgehî, telif ve tercüme eserlerinin yanında mükemmel bir dîvân da tertip etmiştir. Ta’vizü’l-âşıkîn adın verdiği bu dîvânın nüshaları Özbekistan, Rusya Federasyonu ve Tacikistandaki kütüphanelerde saklanmaktadır. Bu çalışmada Âgehî dîvânının nüshaları, monografik açıdan bir tavsife tabii tutulmuştur. Ayrıca dîvânın mündericesi de çalışmaya eklenmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20322/lt.45521