ÇAĞATAY EDEBİYATININ İKİ BÜYÜK SİMASI MŪNİS VE ĀGEHÎ

Samet CANTÜRK
1.358 229

Öz


Tarihî Türk lehçeleri içinde Karahanlı ve Harezm Türkçelerinin Orta Asya’daki devamı olarak Çağatay Türkçesi görülmektedir. Bu iki yazı dilinin temelinde şekillenen Çağatay Türkçesi; özellikle büyük Türk şairi Ali Şir Nevāyî ile başlayan dönemle birlikte 15.-20. yüzyıllar arasında Orta Asya Türklüğünün müşterek yazı dili olarak kullanılmıştır. Ali Şir Nevāyî gibi Türk edebiyatının en güçlü şair, yazar ve fikir adamlarından birinin sesi olan Çağatay Türkçesi dönemi elbette başka birçok şairi ve yazarı da içinde barındırmaktadır. İncelemesini yaptığımız yayında Dr. Feridun Tekin, tarihî Türk lehçeleri dönemleri arasında mühim bir nokta teşkil eden Çağatay Türkçesinin iki önemli şahsiyeti Mūnis ve Āgehî’yi ele almıştır.


Tam metin:

PDF