Cilt 1, Sayı 2 (2015)

Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı

İçindekiler

Yayın Kurulu

Kapak Başlıksız
Kapak Kapak
Editörlerden PDF
Editörlerden Editörlerden
Jenerik PDF
Jenerik Jenerik
İçindekiler PDF
İçindekiler İçindekiler
Prof. Dr. Zülfi GÜLER -Özgeçmiş- PDF
Prof. Dr. Zülfi GÜLER -Özgeçmiş-

Makaleler

TÜRÂBÎ DEDEBABA DİVANI’NDA İKTİBASLAR PDF
Birol AZAR
YENİŞEHİRLİ AVNÎ BEY’İN FARSÇA RUBÂÎLERİNİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ PDF
Sevim BİRİCİ
YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE DÜĞÜN- ÖLÜM ÂDETLERİ VE ADLANDIRMALARI PDF
Gönül ERDEM NAS
BİREYDE DİL BİLİNCİ PDF
Birol İPEK
MUHTASAR BİR BELÂGAT METNİ: MEFHÛMU’T-TELHÎS PDF
Mücahit KAÇAR
İMGE VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNDE “SU” İMGESİ PDF
Mustafa KARABULUT
GÜFTÎ’NİN TEŞRÎFÂTÜ’Ş-ŞU‘ARÂSI’NDA MİZAHÎ UNSURLAR PDF
Beyhan KESİK
BİR BEKTAŞÎ NASİHAT-NÂMESİNDE SÜNNÎ İTİKADI İZLERİ PDF
Halil Sercan KOŞİK
REFİ CEVAT ULUNAY'IN ROMANLARINDA AŞK VE CİNSELLİK PDF
Sema ORUÇ
MURAD ÇELEBİ (AZMÎ)’NİN KİTÂB-I KÜMÜK ADLI ESERİNİN TANITILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Şerife ÖRDEK, Volkan KARAGÖZLÜ
KARAY LEKSİKOLOJİSİ ÜZERİNE PDF
Abdulkadir ÖZTÜRK
ÇOCUKLAR İÇİN YAZILAN FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: DÜRRÎ’NİN GÜHER-RÎZ’İ PDF
Bahir SELÇUK, Mesut ALGÜL
KÛY-I YÂR PDF
Süleyman SOLMAZ
REFİK HALİT KARAY’IN ‘YATIK EMİNE’ ADLI ÖYKÜSÜNÜN SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ PDF
Veysel ŞAHİN, Fatma TOPDAŞ
KİLİSLİ ZİHNÎ'NİN "OLUR" REDİFLİ KERBELA MERSİYESİ PDF
Hasan ŞENER
TÜRK DİLİ DEVRİMİYLE BİRLİKTE TÜRKÇENİN KAZANIMLARI PDF
Yusuf Can TIRAŞ, Halil İbrahim ERTÜRK
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA BECERİSİNİ GELİŞTİRME STRATEJİLERİ (ERBİL ÖRNEĞİ) PDF
Salih UÇAK, Elif GÖKÇÜ
TENKİTLİ BİR DİVANA DİPNOTLARINDAN BAKMAK: HAYRETÎ DİVANI ÖRNEĞİ PDF
Ali YILDIRIM

Yayın Değerlendirme

ÖZER ŞENÖDEYİCİ (2015), NESÎMÎ VE HURÛFÎLİK KİTABI-MAKALELER, ŞİİR ŞERHLERİ, ORİJİNAL METİN ÖRNEKLERİ, İSTANBUL: KESİT YAYINLARI PDF
Muhammet ÖZDEMİR
BİR DÜNYA CENNETİ - KADIKÖY VE EDEBİYATIMIZ ÜZERİNE PDF
Can ŞEN

Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri PDF
Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri