Cilt 2, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Yayın Kurulu

Editörlerden PDF
Bahir SELÇUK Beyhan KESİK Özer ŞENÖDEYİCİ
Jenerik PDF
Jenerik Jenerik
İçindekiler PDF
İçindekiler İçindekiler

Makaleler

DEDE CÖNGÎ’NİN SİYÂSETÜ’Ş-ŞER‘İYYESİ’NİN MEHMED SEBZÎ EFENDİ TERCÜMESİ PDF
Turan AÇIK
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN RÛMÎ VE HÂCI BEKTAŞ VELÎ İLE İLGİLİ TEMEL MENÂKIBNÂMELERİN KAYNAK DEĞERLERİ PDF
Burak Fatih AÇIKGÖZ, Bircan DOĞAN, Galip DOĞAN
KERKÜKLÜ MEHMED MİHRÎ VE EL-ESERÜ'L-CELÎL FÎ MEDH ALÂ İSMÂÎL ADLI ESERİ PDF
Ahmet AKDAĞ
AKRABA MEKTUPLARINI İÇEREN BİR MÜNŞEÂT MECMUASI PDF
Savaşkan Cem BAHADIR
ALBERT CAMUS’NÜN “YABANCI” ROMANINDA KİMLİKVE YABANCILAŞMA PROBLEMİ PDF
İbrahim BİRİCİK
DİVÂNÜ LÜGÂTİ’T-TÜRK’TEN AHISKA TÜRKLERİ YAZILI VE SÖZLÜ DİLİNE GEÇEN ATASÖZLERİ PDF
Serdar BULUT
PEND-NÂME-İ ASKERÎ PDF
Gönül DELİCE
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÖZEL DİLİ ÜZERİNE PDF
Okan Celal GÜNGÖR
GÖÇMEN TÜRKLERİN ALMANYA’DA YAŞADIĞI SORUNLARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ PDF
Bülent KIRMIZI
GENCELİ NİZÂMÎ’NİN DÖRT MESNEVÎSİNİN MENSÛR TERCÜMESİ VE BU TERCÜMELERDEN ÜÇÜNÜN NİZÂMÎ’NİN MESNEVÎLERİYLE MUKAYESESİ PDF
Hamza KOÇ
SYLLABUS DESIGN PDF (English)
Fahritdin ŞANAL
ÂGEHÎ DÎVÂNI “TA’VİZÜ’L-ÂŞIKÎN”İN MONOGRAFİK TAVSİFİ PDF
Feridun TEKİN

Yayın Değerlendirme

ÇAĞATAY EDEBİYATININ İKİ BÜYÜK SİMASI MŪNİS VE ĀGEHÎ PDF
Samet CANTÜRK
BİLGE KADININ AYNADAKİ YÜZÜ (HALİDE EDİP ADIVAR’IN ROMANLARINDA YAPI VE İZLEK) PDF
Fatih ERZEN
BALKAN TÜRKLERİ VE GÖÇ KONULU YENİ BİR AKADEMİK ESER: BALKAN TÜRKLERİNİN MUHACİR EDEBİYATI İNCELEMELERİ PDF
Can ŞEN