Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı 17. YÜZYIL DİVANLARINDA KÖPRÜLÜ AİLESİNDEN SADRAZAMLARA SUNULAN KASİDELER ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Fatma BAŞ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı 1980 SONRASI ÂŞIK ŞİİRİNDE SİYASİ SÖYLEMLER Öz   PDF
Salahaddin BEKKi
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı ÂCİZÎ VE ŞİİRLERİ Öz   PDF
Ramazan SARIÇİÇEK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) ÂGEHÎ DÎVÂNI “TA’VİZÜ’L-ÂŞIKÎN”İN MONOGRAFİK TAVSİFİ Öz   PDF
Feridun TEKİN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı AHMET NÂCÎ’NİN ROMANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Nurcan ŞEN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) AKRABA MEKTUPLARINI İÇEREN BİR MÜNŞEÂT MECMUASI Öz   PDF
Savaşkan Cem BAHADIR
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) ALBERT CAMUS’NÜN “YABANCI” ROMANINDA KİMLİKVE YABANCILAŞMA PROBLEMİ Öz   PDF
İbrahim BİRİCİK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı ALİ BİN HÜSEYİN EL-AMÂSÎ’NİN “TARİKÜ’L-EDEB”İNDE DEYİMLER Öz   PDF
Halil ÇEÇEN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) ALMANCA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALMANCA YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Bülent KIRMIZI
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı ANADOLU SAHASI VE KIRGIZ FOLKLORUNDA YALANLAMALAR VE İŞLEVLERİ Öz   PDF
İsmail ABALI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) ANAMUR AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ'NE KATKILAR-2 Öz   PDF
Gönül ERDEM NAS
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı ARPACI KARAÇAY KÖYÜNDEN ÜÇ MASAL / Three Tales from Arpacı Karaçay Village Öz   PDF
Rümeysa ÇİNPOLAT
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) AŞKA DAİR BAZI TASAVVURLAR (XVI. YÜZYIL DİVANLARINDAKİ AŞK REDİFLİ GAZELLERDEN HAREKETLE) Öz   PDF
Fatma KOLA
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) AYNI DÖNEMDE YAZILMIŞ ANTOLOJİK İKİ TEZKİRENİN (SİLAHDÂR-ZÂDE TEZKİRESİ VE ŞEFKAT TEZKİRESİ) BENZERLİĞİ ÜZERİNE Öz   PDF
Ramazan DURAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) BAKÎ’NİN DİLİNDEN KANÛNÎ’NİN SON SEFERİ: FEZÂİL-İ CİHÂD’DA YER ALAN SİGETVÂR-NÂME Öz   PDF
Mücahit KAÇAR
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) BALKAN TÜRKLERİ VE GÖÇ KONULU YENİ BİR AKADEMİK ESER: BALKAN TÜRKLERİNİN MUHACİR EDEBİYATI İNCELEMELERİ Öz   PDF
Can ŞEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) BEYHAN KESİK-ŞERMİN BAKA (2015), LEYLÂ İLE MECNÛN HİKÂYESİ İNCELEME-SADELEŞTİRME-METİN-TIPKIBASIM, İSTANBUL: BÜYÜYENAY YAYINLARI Öz   PDF
Pınar ALACA
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) BİLGE KADININ AYNADAKİ YÜZÜ (HALİDE EDİP ADIVAR’IN ROMANLARINDA YAPI VE İZLEK) Öz   PDF
Fatih ERZEN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı BİR BEKTAŞÎ NASİHAT-NÂMESİNDE SÜNNÎ İTİKADI İZLERİ Öz   PDF
Halil Sercan KOŞİK
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı BİR DÜNYA CENNETİ - KADIKÖY VE EDEBİYATIMIZ ÜZERİNE Ayrıntılar   PDF
Can ŞEN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2016) BİR HİCİV USTASI ŞAİR EŞREF Öz   PDF
İbrahim BİRİCİK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) BİR YAZMA ESERLER KATALOĞUNDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER VE ARNAVUTLUK DEVLET ARŞİVLERİ OSMANLI YAZMALAR KATALOĞU’NUN BU AÇIDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Gıyasi BABAARSLAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015): Prof. Dr. Zülfi Güler Armağan Sayısı BİREYDE DİL BİLİNCİ Öz   PDF
Birol İPEK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2016) ÇAĞATAY EDEBİYATININ İKİ BÜYÜK SİMASI MŪNİS VE ĀGEHÎ Öz   PDF
Samet CANTÜRK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016): Prof. Dr. Hasan Kavruk Armağan Sayısı ÇİZGİSEL İLETİŞİM MODELİ BAĞLAMINDA ÂŞIK TARZI KÜLTÜR GELENEĞİ Öz   PDF
Cavit GÜZEL
 
Toplam 127 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 > >>